วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู ระหว่าง วันที่ 18-19 เมษายน ปี 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

        นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนาม “พระพุทธเมตตา” อีกทั้งเป็นประเพณีที่ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น เวลายาวนาน หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่ป่าปิด อาทิ ป่าเต็งรัง ป่า เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา
        กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ “กีฬาบนชั้นฟ้า” ร่วมละเล่นและแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำบุญตักบาตร รำถวายเจ้าปู่ภูกระดึง สวดเจริญชัยมงคลคาถา สรงน้ำ องค์พระพุทธเมตตา และเปลี่ยนผ้าให้องค์พระพุทธเมตตา นอกจากนี้ยังมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอภูกระดึง โทร. 0 4287 1093 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทร. 0 4287 1333 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 / 0 4281 1405 /email: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น