วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง 2557


1 เมษายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2557  ด้วยเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นพื้นที่บนเกาะจึงมีมาก รวมทั้งชายหาดที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างๆประเทศ แต่อาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการรองรับนักท่องเที่ยว ทำประมง ก็คืออาชีพทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธ์ชะนีหรือเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า “ทุเรียนเกาะช้าง” ที่มีรสชาติ อร่อยไม่เหมือนทุเรียนที่ไหน คือ ทุเรียนที่นี่จะมีความเค็มผสมอยู่ในเนื้อทุเรียนเล็กน้อย นอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจเนื้อ ของทุเรียนเกาะช้างพบว่า มีสารไอโอดีนผสมอยู่ในเนื้อของทุเรียนจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อำเภอเกาะช้างจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมา ภายในงานนอกจากท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า ทางการเกษตรแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าทางการประมง การแสดงบนเวทีพร้อมมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง มีการจำหน่ายผลไม้ราคาถูกจากชวนสวนโดยตรง การประกวดผลไม้ การประกวดผลไม้แปรรูป และการประมูลทุเรียนพันธุ์ดีของเกาะช้าง

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขงอำภอเชียงคาน ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วม ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2557 ณ ถนนชายโขงบริเวณลานวัฒนธรรม และสวนสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

        นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า เชียงคานมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของล้านช้างที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ โดยเฉพาะถนนสายวัฒนธรรม (ถนน ชายโขง) ที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์แบบดั้งเดิม

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดีๆของชุมชนอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า พิชิตภูกระดึง เที่ยวสงกรานต์บนยอดภู ระหว่าง วันที่ 18-19 เมษายน ปี 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

        นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ว่า ประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง ซึ่งเป็นองค์พระที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนาม “พระพุทธเมตตา” อีกทั้งเป็นประเพณีที่ชุมชนในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็น เวลายาวนาน หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ ในเขตพื้นที่ป่าปิด อาทิ ป่าเต็งรัง ป่า เบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

สวนนงนุชปลื้ม!มะพร้าวก้นคนผลแรกของเมืองไทย


สวนนงนุช พัทยา สุดปลื้ม เฝ้ารอคอยผล มะพร้าวก้นคน หรือ มะพร้าวทะเล ผลแรกของประเทศไทยนานถึง 32 ปี สุกหลุดออกจากต้นให้คนไทยได้ยลโฉม เตรียมนำผลเพาะขยายพันธุ์ให้ยืนต้นประจักษ์สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

        ดร.กัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย นางพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป Mr.Anders J.Lindstrom ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคณะผู้บริหาร ได้เฝ้าสังเกตการตกของผล มะพร้าวทะเล หรือ มะพร้าวแฝด ( LODOICEA MALDIVICA ) และอีกชื่อตามภาษาชาวบ้านว่า มะพร้าวก้นคน ได้ตกผลจากต้นเป็นผลแรกของประเทศไทย ที่ทางสวนนงนุชพัทยาเฝ้ารอคอยมานานถึง 32 ปี ท่ามกลางความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ หลายร้อยชีวิตที่มาร่วมลุ้นเฝ้าชมการตกของ­ผลมะพร้าวลูกนี้