วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 2557


 จังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา หรือ “ตักสิลานคร” รวมถึงเป็นจังหวัดเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน มาตั้งแต่ยุคขอมโบราณ หรือนครจัมปาศรี ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ จึงถือได้ว่ามีการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 เป็นอีกวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งในจำนวน ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ถือเป็นเดือนพิเศษของคนอีสาน  เพราะเป็นเดือนที่มีอุดมสมบูรณ์ที่สุดของปี ชาวนาเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆ เก็บข้าวขึ้นยุ้งฉางเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการอิ่มเอมโดยอัตโนมัติ ตามตำนานเชื่อว่า หากจับกบมาดูในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 จะเห็นว่าที่ปากของกบจะมีเยื่อบางๆ สีขาวปิดปกอยู่ แสดงว่ากบไม่ต้องกินอะไรเลยก็จะอิ่มทิพย์ และหากใครเอามะขามป้อมมาเคี้ยวจากรสเปรี้ยว  ก็จะเป็นรสหวาน

อีกทั้งในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 เป็นวันที่ฟ้าจะไขประตูฝนครั้งแรก คือจะมีฟ้าร้อง หากฟ้าร้องไปทางทิศใด ก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของฝนในปีนั้นๆ รวมถึงเป็นวันที่ชาวนาจะต้องขนปุ๋ยคอกไปใส่ไว้ในแปลงนา เพื่อเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลทำนาอีกด้วย

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า จากตำนานความเชื่อดังกล่าว จังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด ประจำปี 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน ที่มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน การตอบแทนบุญคุณข้าว คือ การบวงสรวงแม่โพสพ ขอบคุณผืนแผ่นดินที่ใช้ทำนา ได้อยู่อาศัย มีการหว่านปุ๋ยลงดิน เพื่อบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์พร้อมแก่การเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงโดยในปีนี้วันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพิธีการหว่านปุ๋ยลงดินและบูชาแม่โพสพ จะจัดขึ้นที่บ้านลาดหมู่ 2  ต.ลาดพัฒนา  อ.เมืองมหาสารคาม

นางพลูทรัพย์ สิงห์ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  อัคคีภัย ตลอดจนผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการออกร้านมัจฉากาชาด  และสลากกาชาด  โดยรายได้จะนำเป็นใช้กิจกรรมของกาชาดจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด้านต่างๆ สำหรับสลากกาชาดจะจำหน่ายในราคาฉบับละ 50 บาท  ชิงรางวัลรถยนต์โตโยต้า วีออส 1 รางวัล รถจักรยานยนต์ 3 รางวัล โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ IPhone 5S จำนวน 4 รางวัล แท็บแลตยี่ห้อซัมซุม กาแล็คซี่โน้ต 10.1 จำนวน 2 รางวัล โทรทัศน์สี 32 นิ้ว 12 รางวัล  ตู้เย็น 5.5 คิว 15 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว  หมุน 1 ครั้ง เป็นทองคำมูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท 60 รางวัล ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อสลากกาชาดสมนาคุณ ได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 โทรศัพท์หมายเลข 0-4377-7360 หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เทศบาล อบต.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานราชการต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหางบัตรสามารถใช้เป็นบัตรผ่านประตูเข้างานได้ฟรีอีกด้วย

ด้านว่าที่ร้อยตรีจักรภัทร ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมในด้านการเกษตรจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตรและผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตร รวมถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการพืชเศรษฐกิจ เพื่อคัดพันธุ์และให้ทราบแหล่งพันธุ์ดีที่ปลูก โดยจัดให้มีการประกวดข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 กล้วยน้ำว้า มะพร้าวน้ำหอม อ้อยโรงงาน มะละกอ  มันสำปะหลัง และแตงโม

นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดนางสาวมหาสารคาม การออกร้านของส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจเอกชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงมหรสพของนักร้อง  ศิลปินตลอด 10 วัน 10 คืน อีกทั้งปีนี้ทางจังหวัดมหาสารคาม ได้รณรงค์ให้พื้นที่การจัดงานเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์อีกด้วย

ประเพณีบุญเบิกฟ้า ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญของคนอีสาน ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน รวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเป็นของคนอีสานอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามและใกล้เคียง มาร่วมงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2557 ได้บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จะถึงนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น