วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2557


จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 ด้วยขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง 15 ขบวน ร่วมแห่ข้าวพันก้อนฟังเทศ มหาชาติ 13 กัณฑ์ แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

        นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่อยงานทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 (วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ,วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 8 ค่ำและวันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 9 ค่ำ) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดงานในวันเสารืที่ 8 มีนาคม ปี 2557 เวลา 16.00 น ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
        ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงาน เป็นกิจกรรมที่เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาน จึงได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้น ที่สืบทอดกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีพุทธของจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ การประกวดธงผะเหวด พิธีอันเชิญพระอุปคุตพระราชทานแห่รอบเมือง พิธีเจริญพุทธมนต์เย็น พิธีเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปินคืนถิ่น งานพาแลง การแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาด การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 101 รูป เทศน์คาถาพัน เทศมหาชาติ แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน ขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง รวม 15 ขบวน การแจกทานและสัตสดกมหาทาน และ บริการขนมจีน(ข้าวปุ้น) ฟรีตลอดงาน

        จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเที่ยวงาน "งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557" ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นับได้ว่าอยู่ใจกลางเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น