วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

3 คำถามจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ


การชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติย่านข้าวสารลดลงกว่า 50% และบางส่วนที่อยู่ในช่วงการตัดสินใจเดินทางมาไทย จะใช้วิธีการอีเมลมาสอบถามใน 3 คำถาม เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับพวกเขา

        10 ปีแล้วหลังเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2547 ที่ ไทยโคซี่ เฮาส์ โรงแรมขนาดเล็กย่านถนนข้าวสารของคุณประสิทธิ์ เจียรไนสกุล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร ผ่านร้อนผ่านหนาวจากเหตุการณ์บ้านเมืองมาจนถึงปีนี้ ยังทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวจนนักเดินทางเข้าพักน้อยลง

        การชุมนุมที่เริ่มขึ้นช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ทำนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปจากถนนข้าวสาร 50% ทั้งกลุ่ม Bag packer และกลุ่มครอบครัว ธุรกิจร้านอาหารและเกสเฮาท์ขนาดเล็ก ต้องลดการจ้างงานลง 10% เพื่อความอยู่รอด

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เที่ยวงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2557


จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 ด้วยขบวนแห่พระเวสสันดรชาดกเข้าเมือง 15 ขบวน ร่วมแห่ข้าวพันก้อนฟังเทศ มหาชาติ 13 กัณฑ์ แห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

        นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่อยงานทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2557 ระหว่าง 7 – 9 มีนาคม ปี 2557 (วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ,วันเสาร์ที่ 8 ขึ้น 8 ค่ำและวันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 9 ค่ำ) ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และ เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดงานในวันเสารืที่ 8 มีนาคม ปี 2557 เวลา 16.00 น ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 13


นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รักษาการ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรสงคราม) เปิดเผยว่า ในระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557 จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 13” ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

        เทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพของอาหารทะเลที่สดใหม่ เพราะจังหวัดสมุทรสาคร เป็น “เมืองประมง” ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของประเทศ ประกอบกับอาหารทะเลทุกเมนูในงานมีมาตรฐานรับรองความสะอาดและความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งยังได้รับการรับรองความอร่อยจากชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาคร นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานอาหารทะเลที่ สด สะอาด อร่อย อย่างแน่นอน

ภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน มหัศจรรย์พรรณไม้งามฯ ครั้งที่ 2


องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน“มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าของพรรณไม้ไทยผ่านภาพถ่ายอันเป็นการสื่อถึงความงดงามแห่งธรรมชาติผ่านมุมมองของอารมณ์และความรู้สึกของนักถ่ายภาพ พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ทั้ง 5 แห่งขององค์การสวนพฤกษศาสตร์อีกด้วย

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญชมนกชายเลนหายากในงานอนุรักษ์นกชายเลน ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดงาน เทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 14 ในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2557 เท่านั้น ณ แหล่งดูนกชายเลน ลานนาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คู่มือและแอพพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีเกษตร


นางภัทรพร สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. พร้อมด้วย นายฐิติวัชร์ ภูวศิริพัฒนวรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี นางรพีพรรณ บุญเนาว์ ผู้แทนสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพ และผู้ใหญ่คำนึง ชนะสิทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน จ.จันทบุรี ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “คู่มือและแอพพลิเคชั่น แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ วิถีเกษตร” ซึ่งโครงการจัดทำ “คู่มือและแอพพลิเคชั่น แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีเกษตร” เป็นโครงการที่ 2 ที่ ททท. และผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ของ EduTour โดยได้ออกแบบสื่อชนิดต่างๆ ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่พวกเขาได้รับรู้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวไปจนถึงการหาข้อมูล การเตรียมตัว และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาที่เขาใช้ท่องเที่ยวจริงๆ

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 4 ตอกย้ำวิถีชีวิตและการอนุรักษ์ปูม้าชะอำ


เทศบาลเมืองชะอำเตรียมจัดงานประจำปีเทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 4 ตอกย้ำวิถีชีวิตชาวประมงเรือปูม้าชะอำ พร้อม ๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ปูไม่ให้หมดไปจากทะเล วันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ ปี 2557


 เชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ ปี 2557
 ณ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม รวม 9 วัน 9 คืน ชมขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงมาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม พีธีถวายข้างพืชภาค สรงน้ำ พระอุปคุตเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีห่มผ้าและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ การออกร้านสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลธาตุพนม โทร.042-541-304

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 2557


 จังหวัดมหาสารคาม ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษา หรือ “ตักสิลานคร” รวมถึงเป็นจังหวัดเก่าแก่ มีประวัติยาวนาน มาตั้งแต่ยุคขอมโบราณ หรือนครจัมปาศรี ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ จึงถือได้ว่ามีการสืบสานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 เป็นอีกวัฒนธรรมประเพณีหนึ่งในจำนวน ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ ถือเป็นเดือนพิเศษของคนอีสาน  เพราะเป็นเดือนที่มีอุดมสมบูรณ์ที่สุดของปี ชาวนาเสร็จสิ้นภารกิจต่างๆ เก็บข้าวขึ้นยุ้งฉางเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการอิ่มเอมโดยอัตโนมัติ ตามตำนานเชื่อว่า หากจับกบมาดูในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 จะเห็นว่าที่ปากของกบจะมีเยื่อบางๆ สีขาวปิดปกอยู่ แสดงว่ากบไม่ต้องกินอะไรเลยก็จะอิ่มทิพย์ และหากใครเอามะขามป้อมมาเคี้ยวจากรสเปรี้ยว  ก็จะเป็นรสหวาน

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เดือนแห่งความรักไปเที่ยวงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ปี 2557


     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา แถลงข่าวการจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอกครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 โดยมีนายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอวังน้ำเขียว เป็นประธานแถลงข่าว ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว โดยสถานที่ที่ใช้จัดงานยังคงเป็นพื้นที่เดิมที่จัดเป็นประจำทุกปี อยู่บริเวณรอบๆ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว บนเนื้อที่ที่ใช้จัดงานกว่า 40 ไร่

        ซึ่งขณะนี้บริเวณพื้นที่จัดงานทั้งหมดได้ถูกปรับปรุง และปลูกเป็นสวนดอกเบญจมาศจนเต็มพื้นที่ โดยขณะนี้ดอกเบญจมาศบางส่วนเริ่มผลิดอกบานสะพรั่งแล้ว และช่วงวันงานดอกเบญจมาศจะออกดอกบานสะพรั่งสวยงามจนมองเห็นเป็นทุ่งลานดอกเบญจมาศตระการตา ซึ่งนอกจากดอกเบญจมาศแล้วบริเวณพื้นที่จัดงาน ยังมีการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาพันธุ์จำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เปิดแล้ว! เส้นทางเดินรถเลย-หลวงพระบาง


เที่ยวหลวงพระบาง เดินทางไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว ล่าสุด! บขส.ร่วมกับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว ประจำแขวงหลวงพระบาง ได้เปิดให้บริการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ สายที่ 14 เส้นทางจังหวัดเลย-แขวงไชยะบุลี-แขวงหลวงพระบาง เดินรถด้วยรถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 1 (ข) ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center บขส 1490 / บขส.เลย 042-811706 / คุณเจี๊ยบ 085-6007477

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เที่ยวงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 29


จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เทศบาลนครนครปฐม ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

        เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้าและผลผลิตในจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของแผ่นดิน รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งปีนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อที่ได้รับเครื่องหมายการันตีความอร่อยจากเชลล์ชวนชิม อาทิ ข้าวหมูแดง ข้าวมัน ไก่ เป็ดพะโล้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมู วุ้นคุณ อุ๊ ขนมเปี๊ยะครูสมทรง ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ เป็นต้น