วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เริ่มแล้ว! เทศกาลชมทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2556


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมและเก็บภาพบรรยากาศทุ่งทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่ง ในช่วงเทศกาลชมทุ่งทานตะวันบาน ประจำปี 2556 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 – มกราคม 2557 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

        นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า ทานตะวัน เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ที่ชาวเกษตรกรปลูกเป็นพืชหมุนเวียน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม เป็นช่วงที่ทานตะวันออกกำลังดอกชูช่อสวยงามเต็มท้องทุ่ง เหมาะแก่ชมและเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นที่ระลึกของนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันจังหวัดลพบุรี และสระบุรี มีพื้นที่ปลูกทานตะวันกระจายออกไปยังอำเภอต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งทานตะวันในเขตจังหวัดลพบุรี ได้ที่อำเภอเมือง พัฒนานิคม โคกสำโรง ลำสนธิ ชัยบาดาล บ้านหมี่ โคกเจริญ หนองม่วง และจังหวัดสระบุรี ที่อำเภอมวกเหล็ก หนองโดน เฉลิมพระเกียรติ วังม่วง แก่งคอย และพระพุทธบาท
        โดยในแต่ละพื้นที่จะสลับสับเปลี่ยนเวลาบานของดอกทานตะวันไปตลอดช่วงเทศกาล และคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันบานจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมทุ่งทานตะวันบานในช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตลอดช่วงเทศกาล
สำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางมาเที่ยวชมทุ่งทานตะวันบานในช่วงวันเวลาดังกล่าวแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ทั้งก่อนและหลังการชมทุ่งทานตะวัน อาทิ ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ สักการะศาลพระกาฬ ชมพระปรางค์สามยอด ในเขตจังหวัดสระบุรี ชมอุโมงค์ต้นไม้ ไร่องุ่น น้ำตกเจ็ดสาวน้อย และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

        นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร.036-411296, 036-421191 หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี โทร.036-319025-6, 036-231338 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี โทร. 036 – 770096 – 7 ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ www.tat7.com / Fanpage : Tat Lopburi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น