วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สนุกสนานท้าทายกับ "เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ปี 2556"


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ตุลาคม ปีพ.ศ.2556 โดยในปีนี้นักท่องเที่ยวร่วมค้นหาประสบการณ์การผจญภัยในกิจกรรมชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งน้ำเข็ก ที่สนุกสนานและท้าทาย ด้วยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก เริ่มต้นจากบริเวณบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ล่องไปสู่บริเวณตอนบนของน้ำตกแก่งซอง

        สำหรับความพิเศษของการล่องแก่งนี้จะเริ่มต้นจากกระแสน้ำนิ่ง ระดับ 1 และเข้าสู่ระดับน้ำที่มีความสนุกสนานท้าทายขึ้นตามลำดับจนกระทั่งถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ 5 ในช่วงท้าย ซึ่งลำน้ำจะขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 12 (สายพิษณุโลก-หล่มสัก) รวมระยะทางในการล่องแก่งทั้งสิ้นประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่าน 18 แก่ง ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ระดับน้ำ และความยากง่าย และกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ

        สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดนิทางไปท่องเที่ยวเทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก ปี 2556 สามารถสอบถามรายละเอียด ททท. สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5525 2742-3 ชมรมล่องแก่งพิษณุโลก โทร. 08 7210 3843

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น