วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลวงปู่ผล อินทังกุโร พระเกจิแห่งบางบาล


ในช่วงรอบทศวรรษที่ผ่านมา เมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา มีพระเกจิอาจารย์เรืองนามอยู่ 3 รูปร่วมสมัยและเป็นสหธรรมิกกัน ประกอบด้วย หลวงปู่เมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา, หลวงปู่มี วัดมารวิชัย และ หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ซึ่งมีวัยวุฒิไล่เลี่ยกัน ด้านความเป็นเอกอุก็ไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านวิทยาคม

แต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ หลวงปู่เมี้ยน หลวงปู่มี และหลวงปู่ทิม ละสังขารไปแล้ว สร้างความอาลัยให้กับลูกศิษย์ลูกหา และผู้ที่เลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

ภาระเจตนาบุญได้รับการสืบสานต่อโดย หลวงปู่ผล อินทังกุโร พระเกจิอาจารย์แห่งวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ล้วนแล้วแต่ต้องนิมนต์หลวงปู่ผล เพื่อทำหน้าที่นั่งปรกอธิษฐานจิต

ปัจจุบัน พระครูศีลทิวากร หรือ หลวงปู่ผล สิริอายุ 92 ปี พรรษา 72 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนคร ศรีอยุธยา

อัตโนประวัติ เกิดในสกุล ชมบุหงา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค.2464 ณ ต.วัดตะกู อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายโต๊ะ และนางบัว ชมบุหงา ครอบครัวมีพี่น้อง 5 คน

ชีวิตในวัยเด็ก ท่านเป็นคนชอบสนุกสนาน แต่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ 7 ขวบได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในบ้านเกิด จนจบชั้นประถมปีที่ 4

เมื่ออายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2484 ณ วัดพนัญเชิง จ.พระนคร ศรีอยุธยา มีพระเขมเทพาจารย์ วัดหัวเวียง เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูเมตตาธิคุณ (เกลี้ยง) วัดตะกู เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และพระอธิการคง สุวัณณโชโต วัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยความจำดีเลิศและมุ่งมั่นจริงจัง ทำให้สามารถสอบได้นักธรรมชั้น-โท-เอก ตามลำดับ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปี

นอกจากศึกษาด้านพระปริยัติธรรม ท่านยังได้ให้ความสนใจด้านวิทยาคม ศึกษาวิชากับหลวงพ่อคง วัดอินทาราม พระอุปัชฌาย์ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน วิทยาคมจนแตกฉาน อีกทั้งหลวงพ่อคงได้ทำพิธีครอบครูให้ เพื่อสืบสานสรรพวิชาต่างๆ ให้จนหมดสิ้น

สำหรับหลวงพ่อคง วัดอินทารามนั้น ท่านเป็นพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังยุคเก่า ร่วมสมัยกับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ และหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก กล่าวได้ว่า หลวงพ่อคงเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นอย่างยิ่ง ท่านมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ถอนคุณไสย แม้กระทั่งหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ยังเคยกล่าวยกย่องหลวงพ่อคง ให้ศิษย์ใกล้ชิดฟังว่า "หลวงพ่อคง มีวิทยาคมเหนือกว่าท่าน"

ภายหลังหลวงปู่ผล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทาราม ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์สภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิม ให้มั่นคงถาวรทั้งหมด ดังที่ได้เห็นทุกวัน ซึ่งเกิดจากบุญญาบารมีของหลวงปู่ผลอย่างแท้จริง ซึ่งมีผลงานปรากฏคือ การปรับปรุงกุฏิ ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ และสร้างศาลาเรียงพร้อมทั้งเปลี่ยนกระเบื้องศาลาทั้งหมด ทำห้องสุขาชาย-หญิง พร้อมห้องน้ำ สร้างถังน้ำ คอนกรีตใหญ่และศาลา สร้างสะพานคอนกรีตจากกุฏิไปยังศาลาการ เปรียญ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ จากกระเบื้องเคลือบมาเป็นกระเบื้องลายเทพพนม สร้างภาพเขียนฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นภาพพุทธประวัติ

หลวงปู่ผล เป็นพระนักปฏิบัติ และชอบการปลีกวิเวกอยู่ในสวนป่า สมถะ รักสันโดษ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ไม่จับต้องปัจจัยเงินทอง มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ มีความเมตตาต่อทุกคนที่ไปกราบไหว้

การเข้ากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ผลไม่มีใครคอยกีดกัน ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมด และจะได้รับแจกของดีจากมือท่านโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลัง ที่เลื่องลือกันว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ

ท่านมีปริศนาธรรม คำสอนอันทรงคุณค่า รวมทั้งการสร้างและเสกวัตถุมงคลจนเลื่องชื่อ เป็นที่ต้องการของนักสะสมและลูกศิษย์ลูกหา โดยเฉพาะพระบูชามหาเศรษฐีนวโกฏิ ฐานปูปลา

การสร้างวัตถุมงคลนั้น หลวงปู่ผล เมตตาสร้างวัตถุมงคลในรูปแบบต่างๆ มอบให้แก่ศรัทธาสาธุชน จำนวนการสร้าง แต่ละรุ่น มีจำนวนจำกัดไม่มากมายนัก

ด้วยความมีชื่อเสียงในฐานะพระเกจิ อาจารย์ผู้มีวิทยาคมขลังแห่งทุ่งบางบาล ซึ่งปรากฏว่าวัตถุมงคลของท่านได้รับความสนใจจากนักสะสมนิยมพระเครื่องวัตถุมงคล อาทิ พระเศรษฐีนวโกฏิ, พระแสงจันทร์ทันจิต พระแสงอาทิตย์ทันใจ ตะกรุดปล้องไผ่ ราหูกะลาฝังตะกรุด ฯลฯ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเป็นอย่างมาก

หลวงปู่ผลย้ำอยู่เสมอว่า วัตถุมงคลทั้งหลายล้วนเข้มขลังด้วยอำนาจแห่ง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แต่ไม่ว่าใครจะมีพระเครื่องที่ดี เด่น ดังเพียงใดก็ตาม ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถหนีความตายไปได้ เพราะนี่คือสัจธรรมของชีวิต

หลวงปู่ผลเป็นพระเกจิอาจารย์เมืองกรุงเก่า เป็นที่เคารพบูชาและกล่าวขวัญของคนเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยจริยวัตรและวัตรปฏิบัติอันงดงามที่ผู้อื่นเปรียบได้ยากในปัจจุบัน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาวอำเภอบางบาลและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามักได้รับนิมนต์ไปร่วมประกอบพิธีพุทธา ภิเษกวัตถุมงคลอยู่เสมอภารกิจของท่านมีมากมายต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับนิมนต์ ยกเว้น วันพระ ท่านจะอยู่ประจำวัดไม่ไปไหน

ในแต่ละวันจะมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเดินทางไปกราบไหว้ของพรไม่ขาดระยะ ไม่เว้นแต่ละวัน ที่สำคัญเป็นพระสงฆ์ที่ยึดมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด มีจริยวัตรที่งดงามปฏิบัติกิจตามหน้าที่ของสมณะอย่างสม่ำเสมอ ไม่เว้นแม้แต่ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ยกเว้นในยามที่ลุกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้  หลวงปู่ผลจึงเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคปัจจุบันของเมืองกรุงเก่า ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือแก่ศิษยานุศิษย์

กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ทำให้จำนวนตัวเลขอายุของหลวงปู่ผลเพิ่มมากขึ้น แต่ความมุ่งมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสำหรับท่าน ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติอยู่โดยมิรู้เหน็ดเหนื่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น