วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หลวงพ่อจวน สุจิตโต พระเกจิชื่อดังเมืองสิงห์


"หลวงพ่อจวน สุจิตโต" หรือ "พระครูสุจิตตานุรักษ์" แห่งวัดหนองสุ่ม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก

เป็นพระเถราจารย์ที่มีจริยาวัตรที่น่าเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่ง มีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและสมถะ

วัดหนองสุ่ม ในอดีตอยู่ในท้องที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี แต่ก่อนเป็นชุมชนล้าหลัง ชุกชุมด้วยโจรผู้ร้าย ชาวบ้านหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้ จากสภาพท้องที่กันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีถนน ไม่มีการติดต่อที่สะดวกสบาย ชาวบ้านต้องช่วยเหลือปกป้องตัวเองตามมีตามเกิด

ณ ที่แห่งนี้เอง หลวงพ่อจวน ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2458 ที่ ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ด้วยฐานะยากจน พ่อแม่สิ้นชีวิตตั้งแต่วัยเยาว์ ได้เรียนหนังสือจบแค่ชั้นประถมศึกษา
พ.ศ.2473 บรรพชาที่วัดหนองสุ่ม แต่บวชได้เพียง 3 ปี ก็ลาสิกขา เพื่อไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรม

พ.ศ.2475 อายุได้ 22 ปี ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดประศุก ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองสุ่ม 1 พรรษา แล้วย้ายไปอยู่ที่วัดโพธิลังกา ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นเอก

ครั้น พ.ศ.2482 ได้ลาสิกขาไปประมาณ 5 เดือน เพื่อไปช่วยงานพี่สาวที่อุปการะเลี้ยงดู

หลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทใหม่อีก ครั้ง เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2483 ณ พัทธสีมา วัดประศุก และได้มาจำพรรษาอยู่วัดหนองสุ่ม

หลวงพ่อจวนได้มุ่งศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อแป้น วัดบ้านไร่ (วัดโฆสิทธาธรรม), หลวงพ่อกอง จ.สุโขทัย, หลวงพ่อปั้น วัดค้างคาว อ.สรรคบุรี, หลวงพ่อลา วัดโพธิศรี, หลวงพ่อผึ่ง วัดโบสถ์, หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง, หลวงพ่อเจ๊ก วัดระนาม, หลวงพ่อโต๊ะ วัดกำแพง, หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน, หลวงพ่อเอาะ วัดม่วง, หลวงปู่บุดดา วัดกลางชูศรีเจริญสุข เป็นต้น

หลวงพ่อจวน กอปรด้วยศีลที่งดงาม มีเมตตาธรรมสูง ถือสันโดษ มีปฏิปทาต่อสาธุชน ไม่เลือกยากดีมีจน มีผู้คนไปขอความเมตตาจากท่าน เวลามีทุกข์ร้อน จะไปกราบไหว้ขอพร และรดน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อปัดเป่าความทุกข์ร้อน จนเป็น ที่เลื่องลือกันว่าน้ำมนต์ของท่านขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

หลวงพ่อจวนได้พัฒนาวัด สร้างโรงเรียน สร้างความเจริญให้หมู่บ้านแห่งนี้ ส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาเข้าวัดและประกอบสัมมาชีพ ทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นชุมชนแห่งความสงบสุข ตลอดชีวิตหลวงพ่อจวน มุ่งปฏิบัติธรรม ท่านเป็น พระเกจิอาจารย์ที่เข้มขลัง เป็นที่ยกย่องจากชาวบ้าน

จึงไม่เป็นที่น่าสงสัยว่า ทำไมในแต่ละวัน คนจึงไปกราบไหว้รดน้ำพระพุทธมนต์จากหลวงพ่อจวนเป็นประจำ

ในด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อจวน กล่าวได้ว่าวัตถุมงคลของท่านแต่ละรุ่นมีกิตติคุณเลื่องลือว่าเข้มขลังยิ่งนัก มีพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดภยันตรายและเมตตามหานิยม ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ทำให้เป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมพระเครื่อง ที่ต่างเสาะแสวงหาไว้บูชาครอบครอง

วัตถุมงคลที่หายากมีอยู่หลายรุ่น แต่ ที่นับว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ คือ พระรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อจวน เนื้อโลหะกะไหล่ทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 ที่สังฆาฏิ ด้านหลังมีจารึก "มหาเศรษฐี" กับเหรียญรูปใบเสมารมดำ และกะไหล่ทอง สร้างในปี 2494 และ 2499

หลวงพ่อจวนได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2536 สิริอายุ 79 ปี พรรษา 55

แม้ว่าหลวงพ่อจวนจะละสังขารไปนานเกือบ 20 ปีแล้ว แต่ชื่อเสียงและคุณงามความดียังอยู่ในความทรงจำของศิษย์ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น