วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พระอินท์ตวายโลกพระอินท์ตวายโลก : อักษรธรรมล้านนา 
เจื้อพระอินทร์เต๊อะหมู่เฮา มันเป๋นกำทำนายตี้เป๋นจริงแน่นอ­น
เป็นคำทำนายที่นำเอามาทำเป็นเพลงเพื่อให้ผู้คนได้มีสำนึก  จากคำทายนี้นับวันก็ยิ่งเป็นจริงขึ้นทุกวัน  ก่อนที่โลกจะถึงวิกฤตจะต้องสอนให้ผู้คนได้รักโลกรักเพื่อนพ้องพี่น้อง  รู้จักกตัญญูอก่ผู้มีคน  ลองฟังแล้วนำไปคิดวเคราะห์นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น