วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญประกวดถ่ายภาพหัวข้อเยือนชุมชนคนทำเทียน ปี 2556


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี ขอเชิญประกวดถ่ายภาพหัวข้อ "เยือนชุมชนคนทำเทียน" งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยประกวดถ่ายภาพจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2556 ชิงเงินสดกว่า 50,000 บาท

        ตารางกิจกรรม และ กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย

        เงื่อนไขและกติกาในการประกวดภาพถ่าย

        - การประกวด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

        1. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์

        1.1 รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
        1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000บาท
        1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 7,000บาท

        2. ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทแกะสลัก

        2.1 รางวัลชนะเลิศ โล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000บาท
        2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000บาท
        2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 7,000บาท

        - รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ทางหน้า Page ของกิจกรรม ปิดรับสมัคร วันที่ 12 ก.ค. เวลา 23.59น.
        - รายงานตัวและสมัครด้วยตัวเอง ในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ วัดพระฐาตุหนองบัว วันที่ 13 ก.ค. เวลา 8.00น. ปิดรับสมัคร 10.00น.
        - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ ป้ายผู้เข้าแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน และต้องแขวนป้ายไว้ตลอดการแข่งขัน หรือ ในระหว่างถ่ายภาพ ตามคุ้มวัด เพื่อความเอื้อเฟื้อใน

        การถ่ายภาพจากคุ้มวัด และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแข่งขัน

        - ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องถ่ายภาพ การทำต้นเทียน ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น เริ่มจาก 13 ก.ค. เวลา 10.00น. จนถึง 14 ก.ค. เวลา 12.00น. โดยพิจารณาจาก เวลาของไฟล์ภาพ โดยต้องตั้งเวลาในกล้อง ให้ตรงกับเวลาของทีมงาน ก่อนการแข่งขัน
        - ต้องใช้กล้อง ดิจิตอล ยี่ห้อใดรุ่นใดก็ได้โดยไม่จำกัด เทคนิคในการถ่าย โดยไม่อนุญาตให้ ปรับแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ แม้แต่การหมุนภาพ แต่สามารถใช้การปรับแต่ง ที่มีในกล้องได้ โดยต้องส่งภาพ เป็นไฟล์ JPG ขนาดสูงสุดที่กล้องทำได้ และไม่ต่ำกว่า 8ล้านจุด
        - ใช้ Memory Card แบบ CF หรือ SD หรือ Memory Stick หากนอกเหนือจากนี้ ต้องนำเครื่องอ่าน Memory เพื่อเชื่อมโยงส่งไฟล์ภาพด้วย USB มาเอง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณี ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ภาพ ออกจาก Memory Card ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
        - เกณฑ์การตัดสิน จากความคิดสร้างสรรค์มุมมองและการสื่อความหมาย 100คะแนน, สีแสงและเงา 100คะแนน, องค์ประกอบของภาพและความสมบูรณ์โดยรวม 100 คะแนน ภาพที่มีคะแนนเท่ากัน กรรมการจะนำมาพิจารณา โหวดโดยการยกมือ ให้ใครอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
        - ภาพที่ถ่าย ต้องไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร อบายมุข หรือ ความรุนแรง และ ไม่แสดงออกในด้านลบ หรือมุมมองอื่นๆ ที่ทำให้เกิดการตีความไปในทางด้านไม่ดี

        ต่องานประเพณีแห่เทียนพรรษา

        - ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทติดพิมพ์ ไม่เกิน ท่านละ 3 ภาพ , ภาพเยือนชุมชนคนทำเทียน ประเภทแกะสลัก ไม่เกิน ท่านละ 3 ภาพ
        - การส่งภาพด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน อุบลราชธานี 264/1 ถนนเขื่อนธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4524 3770, 0 4525 0714 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.00น.

        โดยต้องเลือกหมายเลขภาพจากหลังกล้อง ไม่อนุญาต ให้เปิดไฟล์ภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทีมงาน เพื่อเลือกภาพ และหากนำภาพ ไปเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ต้องระวัง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไปแก้ไข ไฟล์ภาพ เช่น ไปหมุนไฟล์ จากแนวนอนเป็นแนวตั้ง โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ อาจทำการแก้ไขไฟล์ภาพ เมื่อตรวจสอบไฟล์ภาพ จะพบว่า ผิดกติกาทันที

        - ตัดสินการประกวด 15 กรกฎาคม 2556 10.00-12.00น. ที่สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี
        - ประกาศผลและมอบรางวัล 17 กรกฎาคม 2556 (เวลาตามพิธีเปิดงานถนนสายเทียนของเทศบาล) ณ ศาลหลักเมือง
        - จัดแสดงภาพที่ได้รับรางวัล และภาพที่ส่งประกวดทั้งหมด 17 กรกฎาคม - 25 กรกฎาคม 2556 ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น