วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

10 อันดับ สถานที่สำคัญยอดนิยม ปี 2013

 ทริปแอดไวเซอร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลก ประกาศรายชื่อสถานที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล Travellers’Choice Attractions โดยได้คะแนนสูงสุดจากนักเดินทางที่เข้ามาเขียนบทวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกว่า 1 ล้านรายการ ซึ่งมีเกณฑ์มาจากคุณภาพและจำนวนบทวิจารณ์ตลอดจนความเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ต่างๆ ของแต่ละประเภทบนเว็บไซต์

        สำหรับการจัดอันดับสถานที่สำคัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในปี 2013 นี้ อันดับ 1 คือ มาชู ปิกชู เมืองสาบสูญแห่งอินคา ส่วนอันดีบ 2 คือ นครวัด สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก และอันดับ 3 คือ ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อนที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะ

        10 อันดับ สถานที่สำคัญยอดนิยม ปี 2013


       อันดับที่ 1. มาชู ปิกชู (Machu Picchu) หรือ เมืองสาบสูญแห่งอินคา ซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู ที่ความสูงประมาณ 2,350 เมตร


        อันดับที่ 2. นครวัด (Angkor Wat) ศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก


        อันดับที่ 3. ทัชมาฮาล (Taj Mahal) เป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ประเทศอินเดีย นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่


        อันดับที่ 4. มรดกโลกเปตรา (Petra) นครเปตรา นครหินแกะสลักโบราณที่ซ่อนตัวอย่างลึกลับในหุบเขาวาดี มูซา นครเปตราได้รับลงทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยกล่าวอธิบายไว้ว่า "เป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุดของมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"


        อันดับที่ 5. ปราสาทบายน , นครธม (Prasat Bayon , AngkorTom) ปราสาทหินของอาณาจักรเขมร อยู่ในบริเวณของใจกลางนครธม สร้างขึ้นเป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นับเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
     อันดับที่ 6. มัสยิด-มหาวิหารกอร์โดบา มีชื่อเรียกในศาสนาคริสต์ว่า มหาวิหารการอัสสัมชัญพระแม่มารี ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับพื้นที่ส่วนประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ในเมืองกอร์โดบา ในแคว้นอันดาลูซีอา ทางตอนใต้ของประเทศสเปน


        อันดับที่ 7. โบสถ์แห่งหยดพระโลหิตพระผู้ไถ่ (Church of the Savior on Spilled Blood) หรือเรียกสั้นๆว่า โบสถ์หยดพระโลหิต (Church of Spit Blood) ตั้งอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก รัสเซีย ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 17 ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิม ต่อมารัฐบาลเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อปี 1997


        อันดับที่ 8. บาซิลิกาของเซนต์ปีเตอร์ (Basilica of Saint Peter) หรือ มหาวิหารนักบุญเปโตร เป็นมหาวิหารเอกหนึ่งในสี่แห่งในกรุงโรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารนักบุญเปโตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกันสร้างทับวิหารเดิมที่ชื่อเดียวกัน โดมของมหาวิหารสูงโดดเด่นสามารถเห็นได้แต่ไกลในตัวเมืองโรม


        อันดับที่ 9. กำแพงเมืองโบราณ เมืองดูบรอฟนิค เมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป มีฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค


        อันดับที่ 10. ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Rynek Glowny) เมืองคราคูฟ, โปแลนด์ เป็นจัตุรัสกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลาง และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

        ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อสถานที่ที่ได้รับรางวัล 2013 Travellers’Choice Destinations ได้ที่ http://th.tripadvisor.com/TravelersChoice-Attractions-cLandmarks-g1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น