วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

นั่งรถไฟฟ้าMRT ไปเล่นน้ำ ที่ไหนน๊า


 สงกรานต์นี้มีที่เที่ยวรหรือยังคะ ล่าสุด!รถไฟฟ้าMRT ได้จัดกิจกรรมพิเศษ "นั่งรถไฟฟ้า MRT ไปเล่นน้ำ ที่ไหนน้า" ซึ่งปีนี้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้าMRT ฟรี ตลอดระยะเวลาการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีต่างๆตั้งแต่เวลา 09.00-19.00น.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น