วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญชวน “นมัสการพระพุทธบาทเวินปลา” ปี2556


จังหวัดนครพนม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวินปลา กำหนดจัดงานประเพณี “นมัสการพระพุทธบาทเวินปลา” ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ได้มาสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ รอยพระพุทธบาทกลางลำน้ำโขงแห่งเดียวในโลก

      นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า พระพุทธบาทเวินปลา เป็นรอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนโขดหินกลางลำน้ำโขงและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย-ลาวให้ความเคารพนับถือมาตั้งแต่ยุคโบราณและถูกบันทึกในตำนานพระอุรังคธาตุ กล่าวถึง พระบาทเวินปลาที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่ก้อนหิน ดังเนื้อความว่า “แต่นั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จไปสู่เมืองศรีโคตรบองเพียงที่อยู่แห่งพญาปลาตัวหนึ่ง พญาปลาตัวนั้นได้เห็นได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธองค์จึงได้พาบริวารล่องไปตาม พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า พญาปลาตัวนี้จักมีอายุยืนตลอดถึงพระอริยเมตไตรยโพธิสัตว์ลงมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า จึงได้จักจุติจากชาติปลามาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วออกบวชเป็นภิกษุในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น.. เมื่อพญาปลาตัวนั้นได้ยินพระพุทธพยากรณ์อันนี้ก็ชื่นชมยินดียิ่งนัก จึงมาคำนึงนึกแต่ในใจว่า อยากจะได้รอยพระบาทของพระศาสดาไว้เป็นที่สักการะ พระพุทธองค์ทรงทราบจึงทรงพระเมตตาอธิษฐานรอยพระบาทไว้ที่โหง่นหินในน้ำที่นั้น คนทั้งหลายจึงเรียกที่นั้นว่าพระบาทเวินปลามาเท่ากาลบัดนี้” (กรมศิลปากร.2537 : 41)

      รอยพระพุทธบาทบ้านเวินปลา ตั้งอยู่ที่บ้านเวินปลา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน ปรากฎอยู่บนโขดหินเล็ก ๆ ในแม่น้ำโขง ที่บนฝั่งแม่น้ำห่างกันประมาณ100 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีเนินดินเล็ก ๆ ขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 1 เมตร เรียกว่าดอนพระบาท โขดหินอันเป็นที่ตั้งรอยพระพุทธบาท อยู่ในแนวตั้งเอน มีความยาวประมาณ 2-10 เมตร สูงพ้นน้ำขึ้นมาประมาณ 2 เมตร ด้านบนโขดหินมีลักษณะคล้ายรอยเท้ามนุษย์อยู่สองรอย รอยบนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 55 เซนติเมตร ยาว 2.05 เมตร รอยล่างเป็นแผ่นแบบเรียบตรงกลางมีรูกลมหนึ่งรูมีนิ้วห้านิ้ว นิ้วโป้งอยู่ด้านล่าง จะปรากฏในช่วงหน้าแล้งและชัดที่สุดในเดือนเมษายนของทุกปี

สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ปี 2556สงกรานต์ปีนี้ขอชวนนักท่องเที่ยวมา "ซิด ซิด" กันให้คลายร้อนกับงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน บนถนนข้าวเหนียวแห่งเมืองขอนแก่นพบไฮไลท์เด่นของการกับการเล่นคลื่นมนุษย์ซิดน้ำ มีรายละเอียดและกิจกรรมมากมายดังนี้

      5 เมษายน 2556 พิธีเปิดงาน / การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP / ภาพยนตร์หนังจอยักษ์ / การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ( ณ ลานกีฬาต้านยาเสพ ติด บึงแก่นนคร และเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี )

      6 - 12 เมษายน 2556 การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP / การประกวดเสียงทองดอกคูน / ฟรีคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ ( ณ ลานกีฬา บึงแก่นนคร / เวทีสวน สาธารณะ 200 ปี)

งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม "งานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556" ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

บางกอก อินเตอร์เนชัลแนล มอเตอร์ โชว์ ครั้งที่ 34บางกอก อินเตอร์เนชัลแนล มอเตอร์ โชว์ (Bangkok International Motorshow) ครั้งที่ 34 ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่27 มีนาคม ถึง 7 เมษายน ปีพ.ศ. 2556 โดยวันธรรมดา เปิด-ปิด เวลา 12.00 – 22.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เปิด-ปิด เวลา 11.00 – 22.00 น. ค่าบัตรผ่านประตู :100 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรี

ขอชวนเที่ยวงาน"อวดเก่า เมืองแพร่ย้อนยุค 101 ปี รถไฟเมืองแพร่" ปี2556    จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานอวดเก่าเมืองแพร่ย้อนยุค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดงาน “อวดเก่า เมืองแพร่ย้อนยุค ตอน 101 ปี รถไฟเมืองแพร่” ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556 ณ บริเวณ สนามหลวง (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9)

      นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่นั้นเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี เกิดการสั่งสมวัฒนธรรมวิถีชีวิต ที่เป็นรากฐานเอกลักษณ์ความเป็นเมืองแพร่ ในปัจจุบัน ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดถึงสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชนชาติตะวันตก ที่สะท้อนยุคสมัยแห่งการพัฒนา บ่งบอกถึงรสนิยมความเจริญที่ดีในการดำเนินชีวิต ต่อมาในปียุคประมาณ 2500 ซึ่งในยุคนั้นได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศหลายด้านทั้งเสื้อผ้า การแต่งกาย แฟชั่น เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เข้ามา มีการปรับให้เข้ากับบ้านเราโดยแสดงถึงความเป็นอารยะ ความศิวิไลซ์

      นับเป็นการเติบโตและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากสังคมเกษตรกรรมเดิมเป็นสังคมเมืองเพิ่มขึ้น ริเริ่มสิ่งใหม่จนเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ประกอบกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทยซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ จังหวัดแพร่มีความตั้งใจจะฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ความรู้สึกผูกพัน ความอบอุ่นของสังคมคนเมืองแพร่ให้กลับมา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตของคนเมืองแพร่ และมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ที่โดดเด่น จึงได้เตรียมจัดงาน “อวดเก่า เมืองแพร่ย้อนยุค ตอน 101 ปี รถไฟเมืองแพร่” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2556 ณ บริเวณสนามหลวง (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 2 เมษายน 2556

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

คลังวุ่นหาเงินมาจ่ายคืนผู้ได้สิทธิ์รถคันแรกนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมบัญชีกลางยังไม่ทราบว่าจะใช้เงินจากส่วนใด มาจ่ายคืนให้กับผู้ได้สิทธิรถคันแรกในเดือน เม.ย. นี้ เนื่องจากเงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่พอจ่าย แต่ขณะนี้กำลังหาเงินจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ใช้ มาจ่ายให้ผู้ได้สิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลตกลงไว้

ด้านกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในปีงบประมาณ 56 นี้ รัฐบาลจัดสรรงบเพื่อจ่ายคืนผู้ได้สิทธิรถคันแรก 7,250 ล้านบาท แต่มีภาระที่ต้องจ่ายจริง 38,000 ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางจ่ายไปแล้ว 99,200 ราย รวม 6,889 ล้านบาท และมีเงินเหลือเพียง 361 ล้านบาทเท่านั้น ทำให้ไม่พอจ่ายให้กับผู้ได้สิทธิฯ ในเดือน เม.ย นี้

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

ค่าแรง 300 บาท พ่นพิษ ป.ตรี เงินเดือนขึ้นน้อยกว่า ปวช.นักวิชาการชี้ค่าแรง 300 บาทพ่นพิษ ป.ตรี เงินเดือนเพิ่มต่ำกว่าเด็ก ปวช., ปวส. แนะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นย้ายฐานการผลิตไปเวียดนามคุ้มค่ากว่า

เมื่อวานนี้ (22 มีนาคม) นายประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยผลสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ประจำปี 2555/2556 จากสถานประกอบการ 343 แห่ง 23 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศพบว่า หลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทำให้สัดส่วนค่าจ้างระดับปริญญาตรีได้รับการปรับขึ้นเพียง 4.55% ต่ำกว่าระดับ ปวส. และ ปวช. เมื่อเทียบกับปี 2554/2555 โดย ปวช.มีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 28.49% ขณะที่ ปวส.เพิ่มขึ้น 21.41% อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าจะกลับสู่ภาวะที่ระดับปริญญาตรีมีอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สูงกว่า ปวช.และ ปวส.

ทั้งนี้ เมื่อเทียบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยกับประเทศในอาเซียน พบว่าค่าจ้าง 300 บาทของไทยสามารถจ้างแรงงานอินโดนีเซียได้ 2 คน สามารถจ้างแรงงาน สปป.ลาวได้ 3 คน จ้างเวียดนาม 4 คน จ้างกัมพูชา 5 คน และพม่าจ้างได้มากถึง 6 คน ดังนั้น ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจะต้องปรับตัวอย่างหนัก และอาจต้องย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนามที่มีค้าจ้างถูกกว่าไทย ส่วนอุตสาหกรรมที่ยังจำเป็นต้องใช้แรงงาน ขณะนี้ต้องหันไปใช้แรงงานกัมพูชาแทนพม่าที่ลดลง หลังพม่าเปิดประเทศ ทำให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องปรับตัวไปใช้เทคโนโลยีผลิตแทนแรงงานคน และใช้แรงงานมีทักษะมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

23-27 มีนาคมนี้ ร่วมย้อนอดีตไปกับงาน “วันตราดรำลึก” ประจำปี 2556   จังหวัดตราด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ททท.ตราด หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานวัน “ตราดรำลึก” ประจำปี 2556 ครบรอบ 107 ปี วันสู่อิสรภาพของเมืองตราด ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม นี้ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

         ทั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุด ฝรั่งเศส ยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 107 ปีที่แล้ว

ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2556     ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2556” กำหนดจัดในวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ (เดือน 6 เหนือ) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20-26 มีนาคม 2556 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

        งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง นับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวเมืองแพร่ และยังเป็นประเพณีที่แสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีขาลไม่ควรพลาดที่จะมานมัสการพระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมทานบารมี

        วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ ทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า โดยในวันแรกของการจัดงาน คือวันที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. จะมีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เพื่อบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ ประกอบด้วยขบวนตุงหลวง และตุงบริวาร ขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนผ้าแพรคลุม พระธาตุ 12 ราศี ขบวนเศวตพานพุ่ม ขบวนเทพีโปรยข้าวตอกดอกไม้ ขบวนผู้อาวุโสแต่งกายชุดไทยล้านนา และการประกวดขบวนเครื่องบูชาจากทุกอำเภอ และมีพิธีเปิดในเวลา 17.00 น.

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท ประจำปี 2556จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและอำเภอบ้านผือ ได้กำหนดจัดงานไทพวนชวนเที่ยวภูพระบาท นมัสการปิดทองรอย พระพุทธบาทบัวบก และสมโภช 100 ปี วัดพระพุทธบาทบัวบก ในวันที่ 22-26 มีนาคม 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

      1. วันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 17.00 น. บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ชมขบวนแห่ที่นำเสนอเรื่องราวของชาวไทพวนและอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

      ขบวนที่ 1 วิถีชีวิตไทพวน
      ขบวนที่ 2 ภาพเขียนสี
      ขบวนที่ 3 หอนางอุสา
      ขบวนที่ 4 เพิงหินนกกระทา
      ขบวนที่ 5 วัดพ่อตา – ลูกเขย
      ขบวนที่ 6 พระธาตุเจดีย์

      และเวลา 19.30 น. ชมการแสดงแสง – เสียง วิถีชีวิตไทพวน

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวงาน"เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร" ปี2556ร้อนๆแบบนี้หนีไปเที่ยวใต้กันดีกว่ามั้ย แต่ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะเที่ยวหนีร้อนที่ไหนดี ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรพลาดไปร่วมกิจกรรมคลายร้อนกับ "เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร" ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2556 บริเวณสวนศรีธรรมโศกราช หอพระอิศวร จังหวัดนครศรีธรรมราช

      ในงานนี้ขอบอกเลยนะว่างงานนี้คุณจะได้ตื่นตากับกิจกรรม Mini Light & Sound พร้อมกับร่วมพิธีตรียัมปวายหรือประเพณีโลชิงช้า ซึ่งพราหมณ์ในนครศรีธรรมราชสมัยโบราณที่นับถือพระอิศวรเป็นเจ้าปฏิบัติกันมาในช่วงเดือนยี่ หรือ เดือนบุษยมาส ของทุกปี

      สำหรับประเพณีโลชิงช้านั้นเคยมีการเลิกไปเมื่อ พ.ศ. 2503 ต่อมาเมื่อมีการรื้อฟื้นส่งเสริมและก่อเกิดประเพณีแห่นางดานแห่งเมืองนครซึ่งสูญหายไปร่วมร้อยปี คณะจัดงานจึงจัดให้มีพิธีการสาธิตการโล้ชิงช้าขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปค่ะ หรือติดตามข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ TAT Nakhon Si Thammarat

ขอเชิญชวนร่วมงาน "งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ปี2556"


ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี" หรือ "งานย่าโม" ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสักการะและรำลึกถึงท้าวสุรนารี โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย อาทิ

      * เข้าร่วมพิธีอัญเชิญคบเพลิงพิธีเปิดงาน จากสตรีเมืองโคราชจากทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร

      * ชมสุดยอดขบวนแห่ภายใต้คำขวัญ "เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน"

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

หน้าร้อน ปี2556 นี้ ขอชวนคนรักดอกไม้ ไปชม"กุหลาบขาวบาน บนลานร่องกล้า"


 ปีพ.ศ.2556 ที่ใครที่ชื่นชอบการชมความงดงามของดอกไม้หน้าร้อน ทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดที่จะไปชม "กุหลาบขาวบาน บนลานร่องกล้า" ณ อุทยานภูหินร่องกล้า อุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อสองจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

      โดยในช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกๆปี ดอกกุหลาบขาวจะเริ่มบานพร้อมๆกัน ณ บริเวณลานหินปุ่ม และลานหินแตก และหลังจากช่วงเวลานี้ไปก็จะมีดอกไม้ป่าสวยงามผลิดอกบานในฤดูฝนเป็นจำนวนมาก อีกด้วย

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

“เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ปี2556จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ

      จังหวัดศรีสะเกษดินแดนแห่งปราสาทขอม ร่องรอยอารยธรรมของชนสี่เผ่าคือ เขมร ลาว ส่วยและเยอ ที่ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันมาช้านานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์อันน่าค้นหาไว้มากมาย ทั้งด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่แม้ต่างถิ่นต่างชาติพันธุ์แต่เมื่อมาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน กลับหล่อหลอมความต่างในทุกด้านให้สอดคล้อง ประสานอย่างลงตัวแล้วดำเนินชีวิตร่วมกันไปได้อย่างราบรื่น

      อีกทั้งจังหวัดศรีสะเกษยังมีหนึ่งสัญลักษณ์แห่งความละมุนและอ่อนหวานนั้นคือ ดอกลำดวน ดอกไม้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุสากลและสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุแห่งชาติ ด้วยดอกลำดวนมีสีเหลืองนวล กลิ่นหอมเย็น มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรแขนงหนึ่ง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บนพื้นที่กว่า 237 ไร่ สถานที่ซึ่งมีต้นลำดวนขึ้นอยู่ตามธรรมชาติหนาแน่นมากกว่า 50,000 ต้น

ขอชวนเที่ยวงาน"111 ปี เมืองธัญญบุรี"


   เทศบาลนครรังสิต จัดงาน “111 ปี เมืองธัญญบูรี” ในวันที่ 11 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ บริเวณลานกิจกรรม Cascata ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ การแสดงมากมาย อาทิ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมประกวดพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมประกวดอาหารจากบัว กิจกรรมการประกวดบัวประเภทสวยงาม กิจกรรมการประกวดตำส้มตำไทยลีลา การจำหน่ายและสาธิตสินค้าโอท๊อป การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดซุ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึก แฟชั่นโชว์สีสันบัวหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีธัญญบูรีเมืองปทุม พร้อมชมการแสดงบนเวที

      ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล 0-2567-6000 ต่อ 812 หรือที่ www.rangsit.org

ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ปี2556


นายอภินันท์ จันทรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

      สำหรับปีพ.ศ.2556นี้ ดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาท 2 ครั้ง ในวันที่ 5–7 มีนาคม และ 5–7 ตุลาคม และดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง 15 ช่องประตูอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 2–4 เมษายน และวันที่ 8–10 กันยายน นักท่องเที่ยวสามารถชมปรากฏการณ์ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 - 18.15 น.ตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณและคาดการณ์ไว้

      ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมและศึกษาเป็นจำนวนมาก หากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวสนใจ ก็สามารถเดินทางมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

ธรรมะเป็นคู่ชีวิต"ธรรมะนั่นแหละ เป็นคู่ชีวิต ผัวก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต เมียก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิต แล้วมันก็จะ อยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ชีวิต ถ้าไม่มีธรรมะผิดจากนี้แล้วมันก็จะเป็นคู่­ที่กัดกัน คือ ฮื่อๆ แฮ่ๆ กันอยู่แทบจะทุกวัน มันจะเป็นเสียอย่างนั้น "

สงกรานต์ปี2556นี้!เตรียมกับ"บุรีรัมย์ สงกรานต์ หรรษา มหาสนุก"ร้อนนี้เตรียมพร้อมสาดน้ำกันให้หายร้อนกับ "บุรีรัมย์ สงกรานต์ หรรษา มหาสนุก" ซึ่งจะขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13 เมษายน -14 เมษายน ปีพ.ศ.2556นี้ โดยภายในงานยังมีศิลปิน ดารา-นักร้อง ที่เดินทางมาร่วมงานและเล่นโฟมปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานแน่นอนค่ะ

      นอกจากนี้แล้วภายในงานยังมีการจัดประกวด “มิสบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด” ขึ้นมา เพื่อชิงรางวัลกว่า 1 ล้านบาท พร้อมรถยนต์ฟอร์ด โฟกัส 1 คัน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-9 มี.ค.56 ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. ที่สนามไอโมบาย สเตเดี้ยม จ.บุรีรัมย์ และสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บางเขน พหลโยธิน 43

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ www.buriramunited.co.th หรือโทรศัพท์ 02-9406759

เที่ยวงานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้าลำปางครั้งที่ 14ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว"งานรำลึกวันประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า ลำปางครั้งที่ 14" ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน พ.ศ.2556 ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

     โดยภายในงานการแสดงสื่อผสมแสง สี เสียง พร้อมเดินชมกาดหมั้ว เลือกซื้อสินค้า OTOP ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ รถไฟ รถม้า นครลำปางชมรมภาพถ่ายแม่เมาะ การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน มหกรรมอาหาร และอื่นๆอีกมากมาย

      สอบถามรายละเอียดเพิมเติ่มได้ที่ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โทร.081-8812847, 082-2215990 และ 054-318809

กรุ๊ปเลือดทายนิสัยการเงินสุดแม่น

ในประเทศญี่ปุ่นอินเทรนด์เรื่องกรุ๊ปเลือดสุดๆ เพราะมันสามารถบอกได้ว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดนั้นมีลักษณะบุคลิกและนิสัยเป็นแบบ ใด โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับลักษณะคนประเภทต่างๆ โดยแยกแยะเป็นกรุ๊ปเลือดซึ่งจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่กำหนดพฤติกรรมต่างๆ ไว้ ซึ่งวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องการเงินในกระเป๋ากัน

กรุ๊ป A- เป็นคนที่มีระเบียบในชีวิต มีความคิดเป็นระบบเหมือนลิ้นชัก มีความรับผิดชอบสูง และชอบคิดว่าเรื่องของคนอื่นคืองานของตนเอง ที่สำคัญติดหลงตัวเองนิดๆ พอน่ารัก

นิสัยการเงิน- กรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปที่เก็บเงินได้เก่ง มีเงินเหลือเล็กๆ น้อยๆ ก็เอาเข้าบัญชี แต่ทว่าเมื่อถึงคราวที่จะต้องใช้ก็มักจะเทออกมาหมดหน้าตักจนเกลี้ยงกระเป๋า เลยทีเดียว ที่สำคัญคนกรุ๊ปเอมักเชื่อว่าตนเองนั้นรู้ตัวดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ แต่บางทีทิฐิมานะควรเอาไปใช้ให้ถูกทางดีกว่า นอกจากนั้น เวลาช้อปปิ้ง คนกรุ๊ปเอจะมีรสนิยมสูง นิยมของแบรนด์เนม แต่เมื่อเปิดตู้เสื้อผ้าดูแล้วก็มักมีแต่เสื้อผ้าที่เหมือนๆ กันไปหมด

กรุ๊ป B- สาวใสหัวใจศิลปิน เธอผู้นี้ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลทั้งปวง แม้ว่าจะตกลงไปเที่ยวกันอย่างดิบดีแล้ว เธอก็อาจจะไม่ไปเสียดื้อๆ ส่วนข้อดีของเธอคือการเป็นนักสร้างสรรค์ที่หาตัวจับยาก และพูดตรงจนใครๆ กลัวเชียวล่ะ

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

ความโลภไม่มีปากมีท้องความโลภไม่มีปากมีท้อง

เพราะฉะนั้นจึงฆ่ามนุษย์ไม่หยุดหย่อน

ฆ่าทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์

ทำให้มนุษย์ของเราทุกข์ทนทรมาน

ตกนรกหมกไหม้ขาดสติปัญญา

หูหนวกตาบอด

มีอะไรก็ใช้ไม่คล่องเพราะความโลภนั้นสร้างกรรมให้มนุษย์เสวย

มนุษย์เสวยอยู่ทุกเวลายืนเดินนั่งนอน

ไม่สะดวกเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ทรมาน

นอนก็ไม่ค่อยหลับ เดินก็ไม่ค่อยคล่อง

ศีลทำให้เป็นคนดีงามตราบเท่าชรา


สีลัง ยาวะ ชรา สาธุ   ศีลทำให้เป็นคนดีงามตราบเท่าชรา ดังนี้

ผู้ไม่มีศีลได้ชื่อว่าเป็นผู้สกปรก ดังท่านแสดงไว้ในเรื่องโทษของศีลว่า ผู้ล่วงละเมิดในศีลข้อนั้นๆ นอกจากจะเป็นผู้สกปรก เดือดร้อนด้วยโทษนั้นๆ แล้ว

เมื่อตายไปแล้วจะต้องไปสู่ทุคติ มีนรกเป็นที่สุด เมื่อเสวยผลของกรรมนั้นพอควร แล้ว จึงจะพ้นจากนรกนั้นมาเกิดเป็นคนแล้วได้รับเศษกรรมนั้นอีก ดังนี้ …

๑ .. โทษของการฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ ..

จะเป็นผู้มีอายุสั้นพลันตาย เป็นคนขี้โรค ทรมาน

รูปร่างก็น่าเกลียด ไม่มีใครเมตตาเอ็นดู

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ขอชวนเที่ยวเทศกาลกินกุ้ง-กินปลาอาหารบางปลาม้ารสเด็ด ครั้งที่ 5


ขอชวนเที่ยวงานกับ “เทศกาลกินกุ้ง-กินปลาอาหารบางปลาม้ารสเด็ด ครั้งที่ 5″ งานนี้จัดขึ้นระหว่าง ที่ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเริ่ม 18.00 – 24.00 น.)

      -เชิญพบกับซุ้มอาหารหลากหลาย
      -สินค้าโอท๊อป
      -การแสดงดนตรีบนเวทีกลาง
      -นิทรรศการพันธุ์ปลาน้ำจืด โดยเฉพาะ “ปลาม้า”

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 035-587310

ขอเชิญชวนท่องเที่ยวงาน “เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก” ครั้งที่ 27


 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี งาน “เทศกาลองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2556 ณ บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดพืชผัก ผลไม้ การออกร้านผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กิจกรรมการแข่งขันกินก๊วยเตี๋ยว การแข่งขันชักเย่อเรือพาย การแข่งขันทำส้มตำผลไม้ลีลา การแข่งขันมวยทะเล และกิจกรรมตัดองุ่นลุ้นโชค พร้อมร่วมชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืน

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอ ดำเนินสะดวก โทร. 0 3224 1204 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005-6 Facebook : Tat Phetchaburi

หน่วยพิทักษ์ป่าเขาบรรทัด ประกาศปิดน้ำตก 6 แห่ง เหตุฝนตกหนักหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตรัง ประกาศปิดน้ำตก 6 แห่ง ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำเป็นการชั่วคราว เนื่องจากฝนที่ตกหนักหลายวันทำให้น้ำเริ่มเปลี่ยนสีและไหลแรงขึ้น ผู้ว่าฯ ตรัง สั่งทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม 24 ชม.

      โดยน้ำตกทั้ง 6 แห่งใน 3 อำเภอ ได้แก่ น้ำตกกะช่อง น้ำตกโตนปลิว น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกโตนตก และน้ำตกลำปลอก เนื่องจากฝนที่ตกหนักมาหลายวัน ส่งผลให้ลำคลองหลายสายมีปริมาณน้ำเพิ่มสูง โดยเฉพาะน้ำตกกะช่อง อำเภอนาโยง และ น้ำตกสายรุ้ง อำเภอย่านตาขาว น้ำเริ่มเปลี่ยนสีและไหลแรงขึ้น เจ้าหน้าที่จึงนำสัญญาณเตือนภัยชนิดมือหมุน หรือสัญญาณไซเรน มาทดสอบระดับเสียง เพื่อเตรียมใช้งาน เนื่องจากเมื่อปี 2550 เคยเกิดเหตุน้ำป่าทะลักฉับพลัน จนมีผู้เสียชีวิตถึง 38 คน นอกจากนั้น หน่วยพิทักษ์ป่า ยังจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไว้ตลอดเวลา และดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำในช่วงนี้