วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 นี้ ขอชวน“ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบ้านค้อ”


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นดินแดนแห่งธรรมะที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมักจะเดินทางมาแสวงบุญจำนวนมาก มีสถานที่สำคัญทางโบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสัการะของคนในพื้นที่มายาวนาน วัดป่าบ้านค้อเป็นอีกหนึ่งสถานปฏิบัติธรรมที่มีผู้เดินทางมาแสวงบุญจำนวนมากในแต่ละปี วัดป่าบ้านค้อตั้งอยู่ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “พระอาจารย์ทลู ขิปปปญโญ” พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง(มรณภาพแล้ว)

      ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ซึ่งแปลว่าเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส่วนยอดปลายเป็นดอกบัวทองคำ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๓๓ พระองค์) ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลังกา จำนวน ๘ พระองค์ จังหวัดอุดรธานีได้จัดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัด โดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
      “สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ” ในช่วงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ของทุกปี วัดป่าบ้านค้อจะได้จัดให้มีงาน โดยในปีนี้เป็นปีที่ ๑๖ งานดังกล่าวจะจัดในวันที่ ๑๙-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยเริ่มต้นด้วยการบวชชีพราหมณ์ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันที่ ๒๐-๒๓ ฟังธรรมรับอรุณ ณ ลานพระมหาธาตุเจดีย์ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ น. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ จะมีพิธีทักษิณานุปทานถวาย แด่ หลวงพ่อทูล ขิปปปญโญ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเวียนเทียนรอบพระมหาธาตุเจดีย์ พิธีสดุดีในหลวงและพระราชินี และชมการจุดพลุ จุดโคมไฟบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนและในวันที่ ๒๖ พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร คณะชีพราหมณ์ลาสิกขาเป็นอันเสร็จพิธี

      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานอุดรธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลและร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วัดป่าบ้านค้อ ๐๔๒-๒๕๐๗๓๐-๒, ๐๘๗-๙๔๙๕๔๒๕, ๐๘๒-๓๐๒๑๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น