วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขอชวนเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 12บ้านป่าเหมี้ยงร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน และ องค์การบบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเชิญเที่ยวเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง (เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัด จากเดิม วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2556)

      โดยงานวันดอกเสี้ยวบาน ถือเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวประจำปีของอำเภอเมืองปาน ที่ได้มีการจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบผจญภัย ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงาน และได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชนเผ่าและธรรมชาติอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนชุมชน ได้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม เกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรอันมีค่าในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม วีถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และได้มีการอนุรักษ์ สืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป

      สำหรับปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ บริเวณลานดอกเสี้ยว บ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงาม ของดอกเสี้ยวขาว ที่จะบานสะพรั่งเต็มภูเขาและยอดดอย พร้อมกับการชิมชาใบเหมี้ยง กาแฟสดอะราบิก้า และลิ้มลองอาหารพื้นบ้านเลิศรส ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน คือ ยำไข่น้ำแร่ ยำใบเหมี้ยง และ

      ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างหลากหลาย อาทิ ชมขบวนแห่วิถีชุมชนป่าเหมี้ยง วิถีคนเมืองกับชนเผ่า การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา และของชนเผ่าต่างๆ ถึง 4 ชนเผ่า การออกร้านแสดงสินค้า OTOP การแข่งขันการทำอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันการเล่นดนตรีโฟล์คซอง และเชิญร่วมกับคาราวานท่องเที่ยวชมความงาม ของสถานที่ต่างๆ ในชุมชนและภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ซึ่งจะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเป็นผู้นำเที่ยว และให้ความรู้ โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงามและรื่นรมย์ไปกับทุกแง่มุมของธรรมชาติ ให้สมดั่งคำขวัญที่ว่า “ชมดอกเสี้ยวป่า ซากุระบาน ฟังนกขับขาน ที่ลานกิ่วฝิ่น”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น