วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอชวนเที่ยว "งานสตรอเบอรี่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"


สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เป็นสาวกคนรักสตรอเบอรี่ เดินทางมาท่องเที่ยว "งานสตรอเบอรี่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง" ในวันที่ 22 เดือนมกราคม ปีพ.ศ.2556 โดยงานนี้ถูกจัดที่มูลนิธิโครงการหลวง ลานนิทรรศการ ในช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. ดูเพิ่มเติม www. angkhangstation.com

กิจกรรมภายในมีดังนี้


- นิทรรศการจุดเริ่มต้นการปลูกสตรอเบอรี่ มูลนิธิโครงการหลวง
- สตรอเบอรี่พันธุ์ต่างๆ ของมูลนิธอโครงการหลวง
- การปลุกสตรอเบอรี่ในรูปแบบต่างๆ
- ชมแปลงวิจัยและส่งเสริมการผลิตสตรอเบอรี่
- การประกวดคุณภาพผลผลิตสรอเบอรี่
- สาธิตและจำหน่ายเมนูอาหารจากสรอเบอรี่ (พิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น)
- เลือกซื้อผลผลิตสตรอเบอรี่สดๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากสตรอเบอรี่
- ชมโดมสตรอเบอรี่ยักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น