วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เชิญเที่ยวงานประเพณี “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ 2555”


จังหวัดสุรินทร์กำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 14-25 พฤศจิกายน ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 14 พฤศจิกายน จากนั้นวันที่ 16 พฤศจิกายนจัดพิธีต้อนรับช้างและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวางและจัดงานแสดงแสง สี เสียง ที่ปราสาทศีขรภูมิ

        งาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์” แสดงวิถีชีวิตความผูกพันระหว่างช้างกับชาวสุรินทร์ การจำลองพิธีกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงช้าง การแสดงความสามารถของช้าง และการจัดประกวดโต๊ะอาหารเลี้ยงอาหารช้าง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว

        จุดเด่นของงานคือการแสดงของช้าง จัดแสดง 2 วัน ๆ ละ 1 รอบ ในวันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 08.30-11.30 น.ที่สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ ราคาบัตร 40 บาท 300 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0-4451-2039

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น