วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มหัศจรรย์ริมฝั่งโขง เทศกาลออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุกมหัศจรรย์ริมฝั่งโขง เทศกาลออกพรรษากลุ่มจังหวัดสนุก สนุกม่วนซื่นงานบุญออกพรรษาที่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555 (วันแห่ 29 ต.ค. เวลา 16.00 น. เริ่มขบวน ณ ลาน ร.5) ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

      โดยงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่าง ๆ จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งอย่างสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด

      สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่าง ๆ แห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลนครสกลนครไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารปราสาทผึ้งที่แต่ละขบวนนำมาจะมาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ ปีนี้ตรงกับวันที่ 26-30 ตุลาคม 2555 (วันแห่ 29 ต.ค. เวลา 16.00 น. เริ่มขบวน ณ ลาน ร.5)

      กิจกรรมในงาน

      - การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ สวนสมเด็จศรีนครินทร์จังหวัดสกลนคร

      - การวิ่งแข่งมาราธอน “ครอบครัวผาแดง–นางไอ่”

      - พิธีบายศรีสู่ขวัญ และงานพาแลง

      - การประกวดปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ “ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2555” ขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์-โบราณ และนิทรรศการปราสาทผึ้ง

      - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า OTOP มากมาย และเทศกาลอาหารของดีของแซ่บเมืองสกล

      ติดต่อสอบถามได้ที่ : เทศบาลนครสกลนคร 1695 ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4271-1203 ต่อ 1000-1001       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม 184/1 ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 3490 – 1 โทรสาร 0 4251 3492 Website: tatsanuk.blogspot.com , www.facebook.com/tatnakhornphanom

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น