วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ออกแสตมป์ฉลอง 100 ปี "สมเด็จพระสังฆราช"


วันนี้ (1 ต.ค.) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก  ในโอกาสฉลองพระชันษา 100 ปี 3 ต.ค.2556 จัดทำแสตมป์ที่ระลึกรวม 2 ชุด โดยชุดแรก เริ่มจำหน่ายวันแรกในวันที่ 3 ต.ค. นี้เป็นต้นไป ส่วนชุด 2 กำหนดออกวันที่ 3 ต.ค. ปี 2556 นอกจากแสตมป์ชนิดราคา 5 บาทแล้ว  ยังมีแผ่นชีทที่ระลึกเป็นรูปหนังสือพร้อมคำบรรยาย แผ่นละ 20 บาท และซองวันแรกจำหน่ายซองละ 13 บาท รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายแสตมป์ชุดนี้จะถวายวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ ของวัดต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ระหว่างวันที่ 1 – 7 ต.ค.2555 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร มีนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ณ อาคารมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่ง บ.ไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสตมป์นิทรรศน์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชภายในงานดังกล่าวด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร  โทร. 0 2831 3853 ,  และ 0 2831 3816

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น