วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

มหาสารคามลุย จัดงานรวมพล คน(ปั่น)จักรยาน

     นายกฤษดา อภิรักษ์สานติกุล ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาสารคาม เปิดเผยว่าชมรมจักรยานมหาสารคาม ร่วมกับ จ.มหาสารคาม เตรียมจัดงานรวมพลคนชอบ(ปั่น)จักรยาน “MAHASARAKHAM CAR FREE DAY 2012”วันปลอดรถ ลดโลกร้อน  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ย. 2555
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจ ประหยัดพลังงาน เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน ซึ่งจะทำให้ได้สุขภาพที่แข็งแรง สร้างกระแสลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการลดมลพิษทางอากาศ ลดความหนาแน่น และลดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางและขนส่ง และเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
     สำหรับจุดนัดรวมพลคนชอบปั่นจักรยาน จะมีจุดเริ่มต้นที่ลานหน้าโรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยผู้ร่วมปั่นจักรยานทั้งหมดร่วมกันร้องเพลงชาติ ก่อนปล่อยขบวนจักรยานไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น