วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย


       เทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน " โพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก " ในช่วงเทศกาลออกพรรษา " บั้งไฟพญานาค 2555 " โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 รวม 7 วัน 7 คืน

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอโพนพิสัย และจังหวัดหนองคายให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รู้จัก ในความเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งตำนานพุทธประวัติที่เป็นความเชื่อของเมืองหนองคาย ที่เชื่อว่าพญานาคจุดบั้งไฟขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคราวที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับมายังโลกมนุษย์

 
กำหนดการ

จัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2555


“แข่งเฮือน้ำท่า  ซิมปลาน้ำของ  ลองนั่งเบิ่งลูกไฟ  ไหลเรือกาบกล้วย อ้วยซ้วยสีแสงพญานาค  ตักบาตรแคมของ”


ระหว่างวันที่ 27  ตุลาคม  - 2  พฤศจิกายน 2555

เทศบาลเมืองหนองคาย  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย


*****************************

วันเสาร์ที่ ๒๗   ตุลาคม  ๒๕๕๕    ( ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑  )

เวลา ๑๘. ๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.  - พิธีเปิด การจัดกิจกรรม  ถนนอาหาร  การแสดง ณ บริเวณเขื่อนกั้นตลิ่ง จากวัดศรีสุมังคล์ ถึงวัดศรีบุญเรือง

เวลา ๑๙.๐๐ น.                     - ลอยเรือไฟ บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึงท่าน้ำสิริมหากัจจายน์

เวลา ๑๙.๓๐ น.                    - ซ้อมใหญ่ แสง – สี – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค  บริเวณวัดศรีบุญเรือง

เวลา ๒๐.๐๐ น.                      - พิธีเปิดการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที

                                           ลูกทุ่งไทยทาเลนท์  โครงการ ๒ ( มันส์มีเต้น ) ความฝันอยู่ตรงหน้า  รีบคว้าไว้

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.   - กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที / ศิลปินรับเชิญ


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ( ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๑๙.๐๐ น.                     - พิธีเปิด การแสดงแสง-เสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค, ลอยเรือไฟบูชาพญานาค ณ บริเวณที่ราชพัสดุข้างวัดลำดวน

เวลา ๑๙.๓๐ น.                     - เริ่มการแสดงแสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ณ บริเวณวัดศรีบุญเรืองวันแรก

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.    - กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที/การประกวดลูกทุ่งไททาเลนท์วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๕    ( ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๑๙.๐๐ น.                         - ลอยเรือไฟ  บูชาพญานาค  ณ  บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน  ถึง วัดสิริมหากัจจายน์

เวลา ๑๙.๓๐ น.                         - การแสดง แสง – เสียง เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค ณ  บริเวณวัดศรีบุญเรือง วันสุดท้าย

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.       - กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที/การประกวดลูกทุ่งไทยทาเลนท์ ณ  เวที ถนนอาหาร  ( รอบรองชนะเลิศ )


วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ( ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ )

เวลา ๐๘.๐๐น. – ๐๙.๐๐ น.       - พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ บริเวณท่าน้ำวัดหายโศก

เวลา ๑๐.๐๐น. – ๑๑.๐๐ น.        - พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

เวลา ๐๘.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.       - การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิมจากคุ้มวัด, ชุมชนต่างๆ  ณ  บริเวณวัดหายโศก  เสร็จแล้วถวายเจ้าแม่สองนาง  และเคลื่อนขบวนปราสาทผึ้ง  เพื่อถวายพระธาตุกลางน้ำ  ณ  บริเวณท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.       - การแข่งขันเรือยาว ประเภท ค. ๑๒ ฝีพาย งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

เวลา ๑๗.๐๐ น.                     - ชมการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้งแบบโบราณพร้อมการจัดตกแต่งราชรถรองรับ  แบบสวยงามอลังการ ( ครั้งแรกในหนองคาย ) จากแยกหายโศกไปตามถนนมีชัย  จนถึงบริเวณด้านหน้าพระธาตุหล้าหนอง

เวลา ๑๘.๐๐ น.                     - ไหลเรือกาบกล้วย  วันเพ็ญเดือน ๑๑ ณ  บริเวณท่าน้ำเขตเทศบาล

เวลา ๑๙.๐๐ น.                     - ลอยเรือไฟ  บูชาพญานาค ณ  บริเวณริมน้ำโขง จากท่าน้ำวัดลำดวน

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.   - การประกวดธิดาปราสาทผึ้งมื้อไหล  ณ  เวทีถนนอาหารข้างวัดลำดวน           

                                           - กิจกรรมถนนอาหาร / การแสดงบนเวที

วันพุธที่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๕  ( ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๐๖.๐๐ น.                           - การตักบาตรเทโวโรหนะ แบ่งเป็น ๕ สาย คือ

สายที่ ๑   เส้นถนนริมโขงจากท่าเรือหายโศก – ท่าน้ำวัดลำดวน          

สายที่ ๒   จากวัดสิริมหากัจจายน์ ถึงวัดอุดมมหาวัน

สายที่ ๓    จากวัดโพธิ์ศรี ถึงวัดยอดแก้ว

สายที่ ๔   จากวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ถึงวัดศรีคุณเมือง

สายที่ ๕    จากวัดศรีเมือง  ถึงวัดชัยพร

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.  - การแข่งขันเรือยาว ประเภท ข. ๕๕    ฝีพาย ท้องถิ่น

งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕  จากท่าน้ำวัดสระแก้ว ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์

เวลา ๑๙.๐๐ น.                   - ชมลอยเรือไฟ   บูชาพญานาค    ณ  บริเวณริมน้ำโขง  จากท่าน้ำวัดลำดวน       ถึง   วัดสิริกัจจายน์

-การประกวด บ่าวผู้ดี – สาวคนโก้   การแสดงบนเวที ณ  บริเวณที่ราชพัสดุ

วันพฤหัสบดีที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ )

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.   - การประกวดกองเชียร์เรือยาว  +  แข่งขันส้มตำลีลาลูกนาค ประเพณีออกพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๕

                                          ณ บริเวณท่าน้ำวัดป่าพร้าว  ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  - การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก.  ๕๕  ฝีพาย  ( open ) งานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕

                                     รอบคัดเลือก  จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริกัจจายน์

เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  - เคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ตามเส้นทางที่กำหนด         

เวลา ๑๔.๐๐ น. -๑๖.๓๐ น.   - การแข่งขันเรือยาว ประเภท ก. รอบคัดเลือก ตามตารางการแข่งขัน จากท่าน้ำวัดโพธิ์ชัย ถึงท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

เวลา ๑๗.๐๐ น. -๑๘.๐๐ น.   - การแข่งขันเรือยาว  ประเภท ก.  รอบชิงชนะเลิศ  ชิงถ้วยพระราชทานฯ

-พิธีมอบรางวัล  การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ  และรางวัลกิจกรรมต่างๆ  ( ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ) เสร็จพิธี

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.  - การจัดกิจกรรม ถนนอาหาร การแสดง  ณ  บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งจากวัดลำดวน  ถึงวัดศรีบุญเรือง

เวลา ๑๙.๐๐ น.                    - การประกวด/การแสดงบนเวที  ณ  บริเวณที่ราชพัสดุ

-ชมลอยเรือไฟ  บูชาพญานาค ณ บริเวณริมน้ำโขง  จากท่าน้ำวัดลำดวน ถึง วัดสิริมหากัจจายน์

วันศุกร์ ที่ ๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ( แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑ )              

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น.   - กิจกรรมถนนอาหาร  /การแสดงบนเวที /   ศิลปินจากบริษัทบุญรอด

                                           - การประกวดลูกทุ่งไทยทาเลนท์  ณ  เวที  ถนนอาหาร วัดลำดวน ( รอบชิงชนะเลิศ )                                                                  

เวลา ๑๙.๐๐ น.                     - การประกวดธิดาเรือไฟ จำแลง / การแสดงบนเวที  ณ  บริเวณวัดศรีบุญเรือง

-ชมการลอยเรือไฟ  บูชาพญานาค  ณ  บริเวณริมน้ำโขง  จากท่าน้ำวัดลำดวน       ถึง วัดสิริมหากัจจายน์   ( วันสุดท้าย )

                                           - เสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีออกพรรษา   ประจำปี ๒๕๕๕

  
กิจกรรม

การจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕


“แข่งเฮือน้ำท่า  ซิมปลาน้ำของ  ลองนั่งเบิ่งลูกไฟ  ไหลเรือกาบกล้วย อ้วยซ้วยสีแสงพญานาค  ตักบาตรแคมของ”

ระหว่างวันที่ ๒๗  ตุลาคม  - ๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  ณ  บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง  เทศบาลเมืองหนองคาย  .ตำบลในเมือง     อำเภอเมือง    จังหวัดหนองคาย

*****************************

๑ .การจัดกิจกรรม ถนนอาหาร – การแสดง   - วันที่  ๒๗  ตุลาคม  -  ๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕            

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๔.๐๐  น.      สถานที่บริเวณริมเขื่อนจากวัดลำดวนถึงวัดศรีบุญเรือง

๒. การแสดงแสง – เสียง                     - วันที่ ๒๗ – ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๙.๓๐ น. “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค”
     เป็นต้นไป   สถานที่ริมเขื่อนฯ ข้างวัดศรีบุญเรือง

๓. การแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ            - วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่เวลา

เรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ”            ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. สถานที่บริเวณแม่น้ำโขง จาก วัดโพธิ์ชัย - วัดสระแก้ว ถึงวัดสิริมหากัจจายน์

๔.การประกวด/ร้องเพลงลูกทุ่งไทยทาเลนท์   - วันที่ ๑ – ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๕   เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. สถานที่ .....ถนนอาหาร

๕.พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง               - วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕      เริ่มตั้งแต่เวลา   ๐๘.๐๐ น. สถานที่บริเวณศาลาท่าน้ำวัดหายโศก

๖.พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ             - วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. สถานที่  บริเวณศาลาท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

๗.การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิม     - วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สถานที่...บริเวณท่าน้ำวัดหาย                                                                  โศก   และท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์

๘.ขบวนแห่ปราสาทผึ้งแบบอลังการ    - วันที่ ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐  น.

๙.ไหลเรือกาบกล้วยวันเพ็ญเดือน ๑๑   - วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่... บริเวณแม่น้ำโขงจาก                                                               วัดมีชัยถึง วัดสิริมหากัจจายน์

๑๐.การตักบาตรเทโวโรหนะ               - วันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

                                                       สถานที่ ... บริเวณถนนเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

๑๑.การประกวดกองเชียร์เรือยาว         - วันที่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕    เริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐  น.

                              สถานที่... บริเวณริมโขงจากวัดป่าพร้าวถึงวัดสิริมหากัจจายน์

๑๒.การประกวด/การแสดงบนเวที  - วันที่ ๒๗  ตุลาคม  - ๒   พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๙.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.
      สถานที่... บริเวณที่ ริมเขื่อนฯ วัดศรีบุญเรือง

๑๓.การประกวดธิดาปราสาทผึ้งมื้อไหล     - วันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๕      เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.   

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัด โทรศัพท์ +66 4241 2678, ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย โทรศัพท์ +66 4242 1185, เทศบาลเมืองหนองคาย โทรศัพท์ +66 4242 1017 และ ททท.สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) โทรศัพท์ +66 4232 5406 – 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น