วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

จัดซ้อมขบวนพระยุหยาตราชลมารคถวายผ้าพระกฐินหลวงเมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ก.ย. กองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 2 ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี จำนวน 52 ลำ และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือเป็นกำลังพลและฝีพายประจำเรือพระราชพิธี จำนวน 2,200 นาย รูปกระบวนเรือจัดเป็น 5 ริ้ว ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์  เรือรูปสัตว์ 8 ลำ ได้แก่ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เรือดั้ง 22 ลำ และเรืออื่นๆอีก 18 ลำ


สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยครั้งล่าสุดเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2550 ในวันที่ 5 พ.ย. 2550 สำหรับการซ้อมขบวน ใช้เส้นทางตั้งแต่ สะพานพระราม 8 (ท่าวาสุกรี) ถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ระหว่างเวลา 15.00 น.-17.00 น. โดยแบ่งเป็นการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ดังนี้ ซ้อมย่อยเป็นรูปกระบวนเรือ จำนวน 8 ครั้ง ในวันที่ 21 และ 27 ก.ย. วันที่ 4 ,8,12,19,25 และ 29 ต.ค. 2555 และซ้อมใหญ่เหมือนจริง จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 2 และ 6 พ.ย. 2555 สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ที่ตั้งใจมาชื่นชมความงาม พร้อมนำกล้องมาบันทึกภาพขบวนเรือพระราชพิธีกันทั้งสองฝั่งลำน้ำ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น