วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

พ่อเมืองลับแลเชิญเที่ยวงาน เทศกาลลางสาด-ลองกองหวาน

 นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จ.อุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกลางสาดหวานที่มากที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นลางสาดที่มีคุณภาพดี มีรสชาติหวาน และ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสวนผลไม้ใน อ.เมือง อ.ลับแล และสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจใน จ.อุตรดิตถ์ ได้แม้ปีนี้ปริมาณผลผลิตลางสาดจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ผลผลิตของลองกองและลางสาดคาดว่า จะให้ผลผลิตมากกว่า 18,000 ตัน และ ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน ก.ย.ของทุกปี

ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของผลผลิตภาคการเกษตรและการพัฒนาผลผลิตสู่ตลาดระดับสากล รวมทั้งขยายช่องทางทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศให้กว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ทาง จ.อุตรดิตถ์จึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 21-30 ก.ย. 2555 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิต หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดงาน

สำหรับการจัดงานลางสาดถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 80 แห่ง ซึ่งปีนี้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสนุกสนาน

โดยในงานยังจัดให้มีขบวนแห่รถตกแต่งด้วยผลไม้ของดีของแต่ละอำเภอ หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน พร้อมเลือกซื้อลางสาด ลองกอง คุณภาพดี ราคาตรงจากสวน การแข่งขันกินลางสาด ลองกอง และ อาหารพื้นบ้าน, ชมนิทรรศการด้านท่องเที่ยว, การจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก สินค้าแปรรูปทางการเกษตร, การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

นายโยธินศร์กล่าวต่ออีกว่า จากการสำรวจพบว่าในปี 2555 อ.ลับแล มีพื้นที่ปลูกลางสาด 5,883 ไร่ ลองกอง 21,878 ไร่ อ.เมือง มีพื้นที่ปลูกลางสาด 6,690 ไร่ ลองกอง 7,509 ไร่ อ.ท่าปลา มีพื้นที่ปลูกลางสาด 694 ไร่ ลองกอง 1,256 ไร่ ทั้งหมดมีพื้นที่ปลูกลางสาด 13,267 ไร่ ลองกอง 30,643 ไร่ ลางสาดให้ผลผลิตแล้วรวม 12,393 ไร่ เฉลี่ย 1,160 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตประมาณ 14,382 ตัน ส่วนลองกองให้ผลผลิตแล้ว 14,281 ไร่ เฉลี่ย 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ รวมผลผลิตประมาณ 18,517 ตัน ขณะนี้ราคาของลางสาดที่ตลาดกลางผลไม้ ต.นานกกก และตลาดผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง มีพ่อค้ามารับซื้อ กิโลกรัมละ 8–10 บาท ลองกองกิโลกรัมละ 25–30 บาท มีการสร้างรายได้ให้ชาวสวนลางสาด คิดเป็นเงินมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท และ ลองกอง ประมาณ 300 กว่าล้านบาท โดยปริมาณของผลผลิตลางสาด ปี 2555 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก ปี 2554 แต่ราคาดีขึ้น ส่วนปริมาณผลผลิตลองกอง ปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากกว่าเท่าตัว ราคาเหมือนเช่นเดิมเท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น