วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

เชิญเที่ยวงาน “ส้มโอนครชัยศรี” ครั้งที่ 14 จ.นครปฐม

  
   จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มเกษตรกร เทศบาลเมืองไร่ขิง และวัดไร่ขิง กำหนดจัดงาน “ส้มโอนครชัยศรีหวานหลังน้ำท่วม” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2555 ณ บริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนา และเพิ่มผลผลิตส้มโอนครชัยศรี และทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดีจากเจ้าของสวนส้มโอโดยตรง

        ส้มโอนครชัยศรี เป็นสินค้าการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครปฐม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ จนถึงขนาดนำมาเป็นคำขวัญประจำจังหวัดนครปฐม ถึงแม้ในปลายปี 2554 จะมีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะสวนส้มโอในเขตอำเภอนครชัยศรี แต่เป็นข่าวดีที่ชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่สามารถรักษาต้นส้มโอให้สามารถผลิดอกออกผลในพื้นที่หลายร้อยไร่ ทำให้ในปีนี้ ผลผลิตของส้มโอนครชัยศรี ที่มีรสชาติหวานซึ้งตรึงใจผู้บริโภค จึงมีปริมาณเพียงพอที่จะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการได้อย่างจุใจ


        ภายในงานจะมีการนำเอาสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตของประชาชนมาจำหน่าย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน ซึ่งมีสถาปัตยกรรมด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวลุ่มน้ำนครชัยศรี หรือเป็นที่รู้จักดีว่า แม่น้ำท่าจีน เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเที่ยวเมืองไทย ใกล้เมืองหลวง

        สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น