วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลด หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ทั้ง 12 เล่ม ฟรี

 
 
หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ใครเคยเรียนบ้าง ? 
มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2537   เชิญดาวน์โหลดทั้ง 12 เล่มในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่  http://sdrv.ms/TxW1cg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น