วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กทม. เปิดโครงการตู้เขียวระวังภัยระบบใหม่ พร้อมดูแลชีวิต-ทรัพย์สินปชช.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการตู้เขียวระวังภัยระบบใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ทั้งนี้  นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เปิดเผยว่า ตู้เขียวระวังภัยระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจในการดูแลประชาชนให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น โดยใช้นวัตกรรมทางด้านสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความกระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและเฝ้าระวังเหตุให้กับประชาชนที่มี มาตรฐานมากยิ่งขึ้น


อย่างไรก็ตาม   ตู้เขียวระวังภัยระบบใหม่ มีระบบแจ้งเตือนที่ทันสมัยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรับแจ้งเหตุด่วนได้โดยตรงจาก ประชาชน พร้อมติดกล้องถ่ายภาพผู้ร้องเรียน และบันทึกเสียงระหว่างโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อัมรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่สามารถส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่สายตรวจได้ทันที ทั้งนี้ได้นำร่องติดตั้งตามชุมชน และย่านเสี่ยงอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 เขต จำนวน 112 จุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น