วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

40 วาทะชนะใจในสามก๊ก สู่การประยุกต์นำมาใช้


40 วาทะชนะใจในสามก๊ก เป็นหนังสือที่คัดวาทะต่างๆในสาม ก๊กซึ่งมีนับร้อยมาคัดให้เหลือแค่ 40 วาทะ โดยจัดเรียงหมวดหมู่แบ่งออกเป็น 8 หมวดได้แก่ วาทะในการอ่านคน วาทะการเอาตัวรอด , ศิลปการยุ ,การอุปมา, วาทะในการเจรจาต่อรอง , วาทะผูกใจคน ,วาทะในการเกลี้ยกล่อม , วาทะในการทัดทาน ซึ่งวาทะทั้ง 8 กลุ่มเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตประจำวันอย่างเลี่ยงไม่ได้

การศึกษาเพื่อให้รู้เท่าทันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการอยู่ในสังคมได้ อย่างปลอดภัย ถ้าคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันก็จะทำ ให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่มีเสน่ห์ในการเจรจากับผู้อื่น หนังสือ40 วาทะชนะใจในสามก๊ก สำนักพิมพ์คุณธรรม จัดพิมพ์  เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป เรียบเรียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น