วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ 4 มิ.ย. เวียนเทียนทั่วประเทศ

มท.สั่ง ผวจ.จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "ในหลวง-ราชินี" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมจัดพิธีเวียนเทียนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ถึงกำหนดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 55 ภายใต้ชื่องานว่า “งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”


นายพระนาย กล่าวว่า ให้ทุกจังหวัดหาสถานที่ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของส่วนกลาง ที่ได้กำหนดไว้ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม และท้องสนามหลวง ในการดำเนินการในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และจัดกิจกรรมต่างๆ ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมด้านการปฏิบัติบูชา ด้านวิชาการ และด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

นายพระนาย กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมของส่วนกลางและภูมิภาค ในวันที่ 4 มิ.ย.จะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดจะต้องพิจารณาดำเนินการนั้น จะต้องมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านพระพุทธศาสนา พิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในจังหวัดลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด อภิปรายวิชาการทางพระพุทธศาสนา การจัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาติ จัดรถขบวนบุปผชาติ โดยได้ขอความร่วมมือการสนับสนุนกิจกรรมของส่วนกลาง ในการจัดรถขบวนบุปผชาติ 4 ภาคภาคละ 1 คัน ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันที่ 29 พ.ค.เวลา 06.00 น. บริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยกำหนดให้ภาคเหนือรวมกันจัดขบวนรถบุปผชาติแสดงเรื่องราวการประสูติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงเรื่องราวการตรัสรู้ ภาคกลาง จะแสดงเรื่องราวการปรินิพพาน และภาคใต้ จะจัดขบวนรถบุปผชาติแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการปฐมเทศนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น