วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

"สร้างเหตุเสียก่อน" โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
สร้างเหตุเสียก่อน

 
   การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำ มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างปล่อยไว้ก่อน " เอาเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องแรก "เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี่แหละ" ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้

"เราได้ทำแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล" มันไม่สงบเราก็ได้ทำ ที่นี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น "คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนั่นแหละจะอิ่ม" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

78 สถานพยาบาลทำ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรมก่อน

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด


       สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559

    รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร
1. สปส.กทม  พื้นที่ 1
    -  โรงพยาบาลมัชชั่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  โรงพยาบาลหัวเฉียว
2. สปส.กทม พื้นที่ 2
    -  สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
    -  มิตรสัมพันธ์ทันตแพทย์
    -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายนของทุกปี

     สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 - 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชีวิตครอบครัว

    สืบมีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" มีชื่อเล่นว่า "แดง" เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง

     สืบมีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็หยุด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


   ทีนี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว เหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทำบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปอธรรมทั้งหลายน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ เมื่อกิเลสบาปอธรรมหมดสิ้นไปแล้ว มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไปสุคติบ้าง ไปทุคติบ้าง อย่างนี้ไม่มี นั้นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนำไปแล้วมันก็หยุด มันก็หยุดลง หยุดหมุนเวียนนะ หยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะ ไม่ไปแล้วมันหยุดแล้ว

   นั้นแหละก็แสดงว่า เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทำหน้าที่มัน คือ ละอาสวกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไป มันเป็นอย่างนั้น แม้ปัญญาก็ดับ สุดท้ายมานะ เป็นอย่างนั้น ปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันแค่ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญานั้นมันก็ดับไปตามกัน ปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทงเทง รักษาหอบหืดได้ผลดี

 

   โทงเทง หรือ ภาษาอีสานเรียกหมากโปงโป๊ะ หรือบางที่ก็เรียกบักแข้งขบ แก้ร้อนในกระหายน้ำ รักษาโรคดีซ่าน อาการไอและหืดเรื้อรัง บรรเทาอาการแผลมีหนอง แก้เจ็บคอ นำทั้งต้นมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทาน
ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ : ราก, เยื่อหุ้มผล และทั้งต้น

สรรพคุณทางยา :
ราก ขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
เยื่อหุ้มผล ยารักษาแผลในปาก เจ็บคอ
ทั้งต้น รักษาโรคดีซ่าน อาการไอและหืดเรื้อรัง บรรเทาอาการแผลมีหนอง แก้เจ็บคอแก้ร้อนในกระหายน้ำ
วิธีการใช้ : เพื่อปรุงยา

-ขับพยาธิ รักษาโรคเบาหวาน
นำรากมาต้มกับน้ำ ดื่มรับประทานวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น

ฝึกตนให้มีความสัจ โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


    นี่แหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อพระองค์เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายได้หมดแล้ว พระองค์จึงได้เที่ยวจาริกแสดงธรรมพยุงศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของผู้ฟังทั้งหลายให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้น ไม่ท้อไม่ถอย ให้เป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยว นั่นแหละ พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์ทรงแสดงไปแล้ว ผู้ฟังทั้งหลายชื่นใจ ใจเบิกใจบาน ใจตั้งลงได้ สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งๆขึ้นไปได้

    เมื่อผู้ใดได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยดี ฟังด้วยความเคารพจริงๆแล้ว ไม่ใช่ว่าฟังแต่ขอไปทีเท่านั้น ตั้งใจฟังจริงๆ เหมือนอย่างธรรมที่บรรยายให้ฟังวันนี้แหละ ข้อใหญ่ใจความก็อยู่ที่บุคคลเราน่ะทำอะไรต้องให้มีความสัจความจริงใจ นี่ข้อใหญ่ใจความที่เราจะถือเอาไปฝึกตน คนส่วนมากแน่นอนล่ะ มักจะละเสียซึ่งความสัจ ไม่ค่อยเคารพต่อความสัจ เพราะฉะนั้นจึงทำบุญกุศลความดีให้เจริญมากขึ้นไปไม่ได้

ผู้ไม่เกิดไม่ตาย โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร


    .. ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า "ท่านให้พิจารณา พุทโธ ให้มันรู้แจ้งเห็นจริง" สัจจธรรมทั้งหลายให้พากันรู้จัก ความเกิดก็ดี ความแก่ก็ดี ความเจ็บก็ดี ความตายก็ดี ข้อนี้แหละสัจจะของจริง

      สิ่งไม่เกิดก็มี สิ่งไม่แก่ก็มี สิ่งไม่เจ็บก็มี สิ่งไม่ตายก็มี นี่เรารู้จักสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้แก่ สิ่งนี้เจ็บ สิ่งนี้ตาย เราก็ควรพิจารณาดู สิ่งใดไม่เกิด สิ่งใดไม่แก่สิ่งใดไม่เจ็บ สิ่งใดไม่ตายเล่า

การย้ายใจหนีกิเลส ความเศร้าหมอง โดย สมเด็จพระญาณสังวร


      " .. เมื่อใด "รู้สึกถึงความผิดปกติแห่งใจ เป็นความร้อน เป็นความกระวนกระวายกระสับกระส่าย" หรือวุ่นวายฟุ้งไปไม่สงบเป็นปกติ "เมื่อนั้นให้รู้ว่าได้วางใจลงไปผิดที่แล้ว" เช่นเดียวกับ "วางอาหารผิดที่ ไม่มีเครื่องป้องกัน ไม่มีน้ำหล่อกันมด" เจ้าของอาหารจักย้ายที่อาหารเมื่อเห็นมดมาขึ้นฉันใด "เจ้าของใจก็พึงย้ายที่วางใจ คือเปลี่ยนความคิดเมื่อเห็นอารมณ์ที่ไม่เป็นปกติ" ฉันนั้น

      "การย้ายที่วางอาหารหนีมด ทำได้ด้วยการหยิบยกเคลื่อนย้ายอาหารไปจากที่เดิม" หรือหาเครื่องมากันหาน้ำมาหล่อ "การย้ายที่วางใจหนีกิเลส ก็ทำได้ด้วยการยกใจจากอารมณ์หนึ่งที่เศร้าหมองด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลง ไปสู่อารมณ์ใหม่ที่ไกลออกไป" จากความเศร้าหมองของกิเลส คือไกลจากโลภ โกรธ หลงนั่นเอง

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วิธีสังเกตผู้หญิงเซ็กส์จัด

ผู้ชายหลายคนอาจจะมองพฤติกรรมผู้หญิงไม่ค่อยออก  วันนี้เราเอาวิธีสังเกตผู้หญิงเซ็กส์จัดมาฝากกัน  จะมีวิธีสังเกตดังนี้เลย

 1. การสบตา
หากเธอสามารถสบตาคุณได้นานๆ โอกาสที่เขาจะเป็นคนดื่มด่ำพิศวาสบนเตียงรัก ก็มีความเป็นไปได้สูง หรือลองสังเกตจากเวลาที่ไปทานอาหารด้วยกันถ้าเธอเลือกนั่งประจันหน้ากับคุณ แทนที่จะนั่งมองคนเดินไปมาหรือก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ ก็แสดงว่า…ยิ่งเธอโฟกัสอยู่ที่คุณมากเท่าไรเวลาอยู่กันสองต่อสองเธอก็จะยิ่งพุ่งความสนใจมาที่คุณอีกหลายเท่า ...  นอกจากนั้นวิธียืนก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ ถ้าเวลายืนกับคุณเธอยืนใกล้ชิดคุณมากเท่าไหร่ แสดงว่าเธอไม่ลังเลเลย ที่จะแสดงความรู้สึกกับคุณอย่างตรงไปตรงมา

2. การพูดจา
หากเธอพูดด้วยเสียงโมโนโทน และเปลี่ยนสีหน้าแค่ชั่วโมงละครั้ง ก็มีแนวโน้มว่า…เวลาอยู่บนเตียงรัก เธอจะไม่เล่นท่ายากหรือเรียกว่า…เซฟๆ ข้อสังเกตมีอยู่ว่า ถ้าเธอมีทักษะในการแสดงสีหน้าออกมากเท่าไหร่ เธอก็จะยิ่งสื่อสารบนเตียงได้ดีมากเท่านั้น

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์กับงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4


ก้าวสู่โลกแห่งการผจญภัยในสุดยอดดินแดนธรรมชาติ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์กับงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญน้องๆ ร่วมงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 4” ภายใต้ชื่องาน “Green Wonderland…มหัศจรรย์โลกสีเขียว สู่การเรียนรู้จากธรรมชาติ” ระหว่างวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่