วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หลวงปู่มั่นตอบปัญหา เพราะอะไรทำให้มนุษย์หญิงชายและสัตว์ชนิดเดียวกันรักชอบกัน


ท่านตอบว่า เพราะราคะตัณหา ความรักชอบไม่ได้อยู่ในหนังสือ ไม่ได้อยู่ในโรงร่ำโรงเรียน และครูที่ควรจะไปเรียนกับสิ่งดังกล่าวนั้น แต่ราคะตัณหาความหน้าด้านไม่มียางอาย มันเกิดและอยู่กับใจของมนุษย์หญิงชายและสัตว์ต่างหาก จึงทำให้ผู้มีสิ่งลามกนี้ กลายเป็นหญิงชายและสัตว์ผู้ลามกไปตามอำนาจของมันโดยไม่รู้สึกตัว และไม่เลือกชาติชั้นวรรณะและวัยอะไรทั้งสิ้น ถ้ามีมากก็ยิ่งทำให้โลกกลายเป็นโลกวินาศไปได้อย่างไม่มีปัญหา หากไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นมันไว้บ้างพอให้น่าดู ก็จะกลายเป็นน้ำล้นฝั่งท่วมทับหัวใจและท่วมบ้านเมืองให้ฉิบหายป่นปี้ไปได้ โดยไม่มีอะไรยังเหลือพอให้เป็นที่น่าดูบ้างเลย สิ่งที่เกิดอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกและเจริญอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกตลอดมา ก็เพราะมันได้รับการบำรุงส่งเสริมอย่างเหลือเฟือเสมอมา จึงมีกำลังเขย่าก่อกวนและทำลายสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเสมอมา ไม่มีวันเวลาผ่อนตัวพอให้หายใจบ้างเลย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ศีล ๒๒๗ ข้อที่เป็นวินัยของพระสงฆ์พระภิกษุต้องถือศีล ๒๒๗ ข้ออันได้แก่

ศีล ๒๒๗ ข้อที่เป็นวินัยของสงฆ์ ทำผิดถือว่าเป็นอาบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็นลำดับขั้น ตั้งแต่ขั้นรุนแรงจนกระทั่งเบาที่สุดได้ดังนี้ ได้แก่
ปาราชิก มี ๔ ข้อ
สังฆาทิเสส มี ๑๓ ข้อ
อนิยต มี ๒ ข้อ (อาบัติที่ไม่แน่ว่าจะปรับข้อไหน)
นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ ข้อ (อาบัติที่ต้องสละสิ่งของว่าด้วยเรื่องจีวร ไหม บาตร อย่างละ ๑๐ข้อ)
ปาจิตตีย์ มี ๙๒ ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่ไม่ต้องสละสิ่งของ)
ปาฏิเทสนียะ มี ๔ ข้อ (ว่าด้วยอาบัติที่พึงแสดงคืน)

เสขิยะ (ข้อที่ภิกษุพึงศึกษาเรื่องมารยาท) แบ่งเป็น
สารูปมี ๒๖ ข้อ (ความเหมาะสมในการเป็นสมณะ)
โภชนปฏิสังยุตต์ มี ๓๐ ข้อ (ว่าด้วยการฉันอาหาร)
ธัมมเทสนาปฏิสังยุตต์ มี ๑๖ ข้อ (ว่าด้วยการแสดงธรรม)

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Review Whey Protein ยี่ห้อ TRUTEIN

วันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวเวย์โปรตีนยี่ห้อ TRUTEIN ซึ่งผมได้รับมานั้นเป็นขนาดทดลอง  ซึ่งได้รับมาจาก fanpage ที่ได้ทำการเล่นเกมส์แจกและผมก็ได้มันมา 555+  จำนวน 2 ซอง คือ Vanilla และ Chocolate ที่ซองระบุว่า 25g Total Protein ประกอบด้วย 45% Whey, 45% Micellar Casein & 10% Egg White จริงแล้วยังมีส่วนผสมอื่นๆ อีกเยอะเลย made in USA

มาดูผลการทดลองชงกันเลย  เริ่มจากการซีกซอง  ซองทำจากกระดาษทำให้ฉีกได้ง่าย  จากนั้นลงดมกลิ่นดูมีกลิ่นหอมดี  จากนั้นเทน้ำเย็นกว่าระดับอุณภูมิห้องเล็กน้อยเทน้ำลงไปจนเกือบเต็มแก้ว  ปิดฝาแล้วเขย่า  เขย่าไม่นานผงเวย์ก็ลายหมดแล้ว  จากนั้นลองสังเกตฟองในแก้ว  ปรากฏว่าฟองเยอะมากไปหน่อย  ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินเวย์ที่มีฟองมากเพราะมันทำให้ผมเรี่ยน  จากนั้นก็ลองยกแก้วชิมดูความรู้สึกแรกคือทำไมมันหวานอย่างนี้ทั้งที่เติมน้ำลงไปเยอะมาก  จนต้องเติมน้ำลงไปเพิ่มอีกเยอะพอสมควรแทบล้นแก้วเวย์  ต้องกลั้นใจกระดกเพราะฟองมันเยอะเหลือเกิน  ที่เป็นฟองเยอะน่าจะมาจากมีส่วนผสมของไข่ขาวก็เป็นได้

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

คำสอนพญาหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต     "กัมมัฏฐานโจกแก้วแถวธรรมบ่เตื่องต่อ กัมมัฏฐานพ่อว่อมาขี้ให้หมู่เหม็น เขาก็ลือมันแล้วกัมมัฏฐานหมูเถื่อน ได้อาหารอิ่มท้องนอนมุ้งนั่งธรรม อัศจรรย์ปลาไหลหลดหลาด น่าอนาถหนีหน่ายวังตม ผู้เป็นสมณ์สืบวงศ์บ่มั่ว"


    คำแปล : พระกรรมฐานลวงโลกไปโผล่ตรงนี้ตรงนี้แล้วไปประพฤติเสียหาย คนเขาร่ำลือว่าเป็นพระกรรมฐานจอมปลอม ฉันอาหารอิ่มท้องแล้วนอนเหมือนหมู ไม่สนใจข้อวัตรปฏิบัติ ปลาไหล ปลาหลด ปลาหลาด น่าอนาถถ้ามันเบื่อหน่ายในโคลนตม ผู้เป็นสมณะก็เช่นกัน ถ้าเบื่อหน่ายในพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำลายศาสนา ไม่สามารถสืบต่ออริยวงศ์ได้


หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต เขียนถึงฝ่าเท้าทั้งสองข้างของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
เรื่องที่ลืมเขียนมานมนานคือ....

(ฝ่าเท้าหลวงปู่มั่นทั้งสองข้าง เป็นตาหมากรุกหมดเต็มทั้งสองฝ่า)
เวลาสรงน้ำท่านปรารภว่า (ฝ่าเท้าของเราไม่เหมือนหมู่เพียงเท่านี้)
พูดค่อยๆ แบบเย็นๆ (ในยุคหนองผือ สี่ปีที่ข้าพเจ้าอยู่กับองค์ท่านนั้น)
พระเณรผู้น้อยที่ถวายข้อวัตรสรงน้ำถวายองค์ท่านนั้น ผู้สงวนฟังจึง-
จะได้ยิน (เพราะองค์ท่านก็ปรารภค่อยแบบประหยัดไม่แกมอวด)

ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้แย้งอาจเอื้อมถูข้างบน (ระหว่างฝ่าเท้าเสมอๆ)
จำพวกที่ถูหลัง ตัว แขน ขา ฝ่าเท้านั้น มักจะเป็นพระ ๔-๓-๒-
พรรษาเท่านั้นได้ถู พระผู้ใหญ่เหนือ ๕-๖-๗-๘-๙- ไปแล้วไม่ค่อย
จะได้ถูตัว แขน ขา เพราะองค์หลวงปู่เทสน์ว่า สรงน้ำนี้เว้นให้ผู้น้อย
เขาสรงเสีย ถ้าพระผู้ใหญ่มาทำขวางผู้น้อย ผู้น้อยเขาระอายเก้อเขิน
เพราะเขาไม่มีทางเอื้อมมือเข้า และเขาก็กระดากระอายดังนี้

ผู้ผูกเวร คือผู้ผูกโกรธ โดย สมเด็จพระญาณสังวร


" .. ระลึกไว้ทุกลมหายใจเข้าออกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่า "ผู้ใดผูกอาฆาตว่า เขาได้ด่าเรา ได้ฆ่าเรา ได้ชนะเรา ได้ลักของเรา ดังนี้ เวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับ"

"ผู้ผูกเวรคือผู้ผูกโกรธ ย่อมทำบาปได้ทุกประการ" แม้หนักหนาเพียงใด แก่ผู้ใดก็ได้ "อำนาจของการผูกเวรหรือการผูกโกรธยิ่งใหญ่นัก" ก่อให้จิตมืดมิดนัก ไม่รู้ผิดไม่รู้ชอบ ไม่รู้บุญไม่รู้บาป

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงบริสุทธิ์สะอาด ทรงพ้นแล้วจากบาปทั้งหลายทั้งปวง "ทรงมีพระพุทธภาษิตเตือนสัตว์โลกไว้ด้วยพระมหากรุณาที่เปรียบมิได้" น่าที่เราผู้ปรารถนาความไม่เป็นทุกข์หนักหนา จะพึงพร้อมใจกันเทอดทูนพระพุทธภาษิตนั้น มุ่งมั่นปฏิบัติให้สุดสติปัญญาความสามารถ

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

"สร้างเหตุเสียก่อน" โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
สร้างเหตุเสียก่อน

 
   การปฏิบัตินั้นให้พยายามทำ มันจะสงบหรือไม่สงบก็ช่างปล่อยไว้ก่อน " เอาเรื่องปฏิบัติเป็นเรื่องแรก "เอาเรื่องเราได้สร้างเหตุนี่แหละ" ถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างไรก็ได้

"เราได้ทำแล้วอย่ากลัวว่าจะไม่ได้ผล" มันไม่สงบเราก็ได้ทำ ที่นี้ถ้าเราไม่ทำใครเล่าจะได้ ใครเล่าจะเห็น "คนหานั่นแหละจะเห็น คนกินนั่นแหละจะอิ่ม" .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

78 สถานพยาบาลทำ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรมก่อน

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี ทั้งนี้ ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อปี โดยจ่ายตามอัตราค่าบริการทางการแพทย์ตามที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์กำหนด


       สำหรับการนำร่องการใช้สิทธิทันตกรรม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าบริการทันตกรรม มีจังหวัดนำร่องดังนี้ กรุงเทพมหานคร 12 เขตพื้นที่ และ 18 จังหวัด (ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร พังงา สตูล จันทบุรี บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ เชียงใหม่ แพร่ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) โดยมีการประกาศรับสมัครสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ลงนามบันทึกความร่วมมือในระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์สถานพยาบาลนำร่องให้ทราบและผู้ประกันตนสามารถใช้บริการสถานพยาบาลนำร่องได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559

    รายชื่อสถานพยาบาลที่ทำความตกลงในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2559

กรุงเทพมหานคร
1. สปส.กทม  พื้นที่ 1
    -  โรงพยาบาลมัชชั่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
    -  โรงพยาบาลหัวเฉียว
2. สปส.กทม พื้นที่ 2
    -  สายหยุดโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก
    -  มิตรสัมพันธ์ทันตแพทย์
    -  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559

วันสืบ นาคะเสถียร 1 กันยายนของทุกปี

     สืบ นาคะเสถียร (31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 - 1 กันยายน พ.ศ. 2533) เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และการฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชีวิตครอบครัว

    สืบมีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" มีชื่อเล่นว่า "แดง" เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง

     สืบมีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เมื่อไม่มีเหตุปัจจัยแล้วมันก็หยุด โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


   ทีนี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว เหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทำบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปอธรรมทั้งหลายน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ เมื่อกิเลสบาปอธรรมหมดสิ้นไปแล้ว มันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ไปสุคติบ้าง ไปทุคติบ้าง อย่างนี้ไม่มี นั้นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนำไปแล้วมันก็หยุด มันก็หยุดลง หยุดหมุนเวียนนะ หยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะ ไม่ไปแล้วมันหยุดแล้ว

   นั้นแหละก็แสดงว่า เหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทำหน้าที่มัน คือ ละอาสวกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไป มันเป็นอย่างนั้น แม้ปัญญาก็ดับ สุดท้ายมานะ เป็นอย่างนั้น ปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันแค่ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญานั้นมันก็ดับไปตามกัน ปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้าย